Eğitim ve Yayım

Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

 • BAV toplantıları düzenlemek
 • Eğitim ve Seminerler düzenlemek
 • Enstitü Yıllığı hazırlanması, basım ve dağıtımının sağlanması
 • Basılı ve Görsel yayınların dağıtımını sağlamak
 • Enstitü WEB sitesinin hazırlanması, güncellenmesi ve gerekli haberlerin duyurulmasını sağlamak
 • Fuarlara katılıp Enstitüyü ve yapılan çalışmaları tanıtmak  
 • Yapılan etkinliklerde Fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak, arşivlemek ve haber yapmak.
 • Enstitü çalışma ve faaliyetlerini yerel basına ve televizyonlara duyurmak
 • Brifing ve Faaliyet dosyalarını güncellemek ve hazırlamak
 • Kongre, çalıştay, tarla günleri ve hasat bayramı programlarını organize etmek, davetiye basmak ve dağıtımını sağlamak
 • Denemelere ait, ekim, hasat gibi çalışmaları görüntülemek ve bu görüntüleri arşivlemek
 • Enstitüde ve istasyonlarda yapılan bakım ve onarımların eski ve yeni hallerinin fotoğraflarını çekmek ve arşivlemek
 • Enstitüde yapılan toplantılarda toplantı salonunu hazırlamak.

''