Sonuçlanan Projeler

NoARAŞTIRMA SONUÇ RAPORLARIYAYIN YILIYAZARI
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ​ 
1
Harran Ovasında Açıkta Yetiştiriciliğe En Uygun Domates, Biber ve Patlıcan Çeşitlerinin Belirlenmesi 2000

Mehmet TANRIVERDİ

Abdullah S. NACAR

2Harran Ovası koşullarında II. Ürün Karpuz (Citrillus lanatus) ve Kornişon Hıyar (Cucumis sativus) Yetiştiriciliği 2005

M. Zeki KARİPÇİN

Ufuk RASTGELDİ

Necdet BALKU

A. Yıldız PAKYÜREK

Selçuk SÖYLEMEZ

3Harran Ovası Koşularında Alçak Tünellerde Marul ve Başsalata Yetiştiriciliği, Sıra Aralığı, Ekim Zamanı, Çeşit Belirlenmesi, Azot Dozu ve Su Düzeylerinin Araştırılması 2007

M. Zeki KARİPÇİN

Ufuk RASTGELDİ

4Şanlıurfa Yerel Domates Genotiplerinin Toplanması, Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi Ve Seleksiyon Yoluyla Islahı2007

Mustafa K. SOYLU

Ufuk RASTGELDİ

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU

5Urfa Yerli Domates (Lycopersicon Esculentum M.) Genotiplerinin Yüksek Sıcaklığa Tolerans Düzeylerinin Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikler Yönünden İncelenmesi2007

M.Kemal SOYLU

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU

6Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Belirlenmesi2008

Halit Seyfettin ATLI

Semih ÇAĞLAR

Nurettin KAŞKA

Ufuk RASTGELDİ

M. Kemal SOYLU

Yusuf AYDIN

Selim ARPACI

İzzet AÇAR

Abdülkadir AKGÜN

Cem BİLİM

B. Erol AK

7Harran Ovası Koşullarında Alçak Tünellerde Kavun ve Karpuz Yetiştiriciliği2008

M. Zeki KARİPÇİN

Ufuk RASTGELDİ

Prof. Dr. A. Yıldız PAKYÜREK

8Şanlıurfa İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal Profillerinin Belirlenmesi2015

Aslı POLAT

İsmail RASTGELİDİ

Dr. Aişe DELİBORAN

Dr. S. Seçil ERDOĞAN

BİTKİ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ​ ​ ​
1Şanlıurfa İli Buğday, Mısır, Pamuk ve Mercimek Üretim Alanlarındaki İstilacı Bitkilerin Belirlenmesi ve Mücadelesi2016

Ayşin BİLGİLİ

Ayçin AKSU ALTUN

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Z. Filiz ARSLAN (Danışman)

HAYVANCILIK BÖLÜMÜ ​ ​ ​
1
Mısır Silajına Farklı Oranlarda Ham Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Kabuğu İlavesinin Silaj Kalitesi ve İn Vitro Metan Gazı Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması2016

Esma PAYDAŞ

Zeliha SAVRUNLU

Reşit DEMİR

M. Şeref ŞELLİ

Mahmut YÜKSEL

Fatma Pınar KARADUMAN

Prof. Dr. Nihat DENEK

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ​ ​ ​
1Urfa Yöresinde Taşlı Arazilerin Taşlardan Temizleme Maliyetleri1982

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

 

2Urfa Yöresi Koşullarında Buğday, Arpa ve Mercimeğin Üretim Girdileri ve Maliyetleri1986

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

İbrahim DAĞDEVİREN

3

Şanlıurfa Yöresinde Pamuk ve Domatesin Üretim Girdileri ve Maliyetleri

 

1987

İbrahim DAĞDEVİREN

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

4Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Nar Üretim Girdi ve Maliyetleri1987

İbrahim DAĞDEVİREN

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

5

Şanlıurfa ve Gaziantep Yörelerinde Antepfıstığı ve Üzümün Üretim Girdileri ve Maliyetleri

 

1989

Bekir DEMİR

M. Salih EDEBALİ

6Şanlıurfa Koşullarında Ekskavatörle Kanal Açma İşlerinde İşletme Değerleri1990

Mehmet SİPAHİ

 

7Şanlıurfa Yöresinde Biber ve Patlıcanın, Adıyaman Yöresinde Tütün ve Kavunun Üretim Girdi ve Maliyetleri1991M. Salih EDEBALİ
8Malatya Yöresinde Kaysının Üretim Girdileri ve Maliyeti1991

M. Salih EDEBALİ

 

9Güneydoğu Anadolu Bölge-sinde Taşlı Arazilerde Yığın Haline Getirilmiş Taşların Temizlenmesinin Yararları1996

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

M. Salih EDEBALİ

10

Şanlıurfa İli Harran İlçesi Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü

 

1996M. Salih EDEBALİ
11

Şanlıurfa Yöresinde Suluda Buğdayın Üretim Girdileri ve Maliyeti

 

1996M. Salih EDEBALİ
12Gaziantep - Nizip Yöresinde Zeytinin Tesis ve Üretim Girdileri ve Maliyeti
1996

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

M. Salih EDEBALİ

Ferhat ŞELLİ

13Şanlıurfa İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonları ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü1997Ferhat ŞELLİ
14

Şanlıurfa Harran Ovasında Tarımsal İşletmelerde Sulama Sonrası Yapısal Durum, Sosyo-Ekonomik Değişimler, Yeni Teknolojilerin Benimsenmesi ve Olası Sorunlar

 

2001

Ferhat ŞELLİ

Ali İhsan KORAL

15

Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanında Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısındaki Değişimler ve Projenin Etkinliğinin Saptanması

 

2004

H. Bahadır ARSLANKURT   

Dr. Erol ÖZKAN                      

Dr. Ayla ALTUN                      

Dr. Ferhat ŞELLİ      

Dr. Erkan AKTAŞ            

Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK    

Nevzat TAŞDEMİR                 

Ahmet ÇIKMAN         

Atila ALTINTAŞ         

İsmet DANYELİ                            

16GAP Bölgesinde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerin Geliştirilmesi2009

Tali MONİS

Ahmet ÇIKMAN

Yasemin VURARAK

İbrahim Halil ÇETİNER

17Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitkisel Ürün Sigortasının Uygulanabilirliği (Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman Örneği)2011

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Tali MONİS

Yasemin VURARAK

Prof. Dr. Bahri KARLI

Ahmet ÇIKMAN

Prof. Dr. Gamze SANER

İ. Halil ÇETİNER

18GAP Bölgesi'nde Organik Tarımın Benimsenmesini Etkileyen Sosyo - Ekonomik Faktörler2011

Tali MONİS

Ahmet ÇIKMAN

Şeyda İPEKÇİOĞLU

İbrahim Halil ÇETİNER

Abdullah Suat NACAR

Prof. Dr. Gamze SANER

Prof. Dr. Ela ATIŞ

Dr. Zerrin BEKTAŞ KENANOĞLU

19Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)2011

Tali MONİS

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Ahmet ÇIKMAN

Prof. Dr. Gamze SANER

Yrd. Doç. Dr. Figen ÇUKUR

20Türkiye'de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma (Batman, Bingöl, Diyarbakır ve Van İlleri Örneği)2015

Tali MONİS

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Ahmet ÇIKMAN

M. Sami BAYRAKTAR

Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

Hasan AYDIN

21Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi (Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van İlleri Örneği2015

Tali MONİS

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Ahmet ÇIKMAN

M. Sami BAYRAKTAR

Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

Hasan AYDIN

22Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)2015

Tali MONİS

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Ahmet ÇIKMAN

M. Sami BAYRAKTAR

Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

Hasan AYDIN

23

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi

 

2015

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Tali MONİS

Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

M. Sami BAYRAKTAR

Şehnaz KORKMAZ

Cennet OĞUZ  (Danışman)

24

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi

 

2015

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Tali MONİS

Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

M. Sami BAYRAKTAR

Şehnaz KORKMAZ

Cennet OĞUZ  (Danışman)

25Şanlıurfa İlindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi2015

Muhammed Sami BAYRAKTAR

Şeyda İPEKÇİOĞLU

Tali MONİS

Hasan AYDIN

Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU

Gamze SANER

Hakan ADANACIOĞLU

Figen ÇUKUR

Göksel ARMAĞAN

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ​ ​ ​
1Harran Ovası Koşullarında Farklı Biçme Makineleri ve Biçim Yüksekliklerinin Yoncanın Gelişmesi ve Ot Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma 1991

M.A. ORHAN

Yüksel KABAKCI

İ.E. GÜLER

Yunus ŞILBIR

Tahir POLAT

2Harran Ovasında 2.Ürün Mısır Tarımında Uygun Toprak İşleme Tekniklerinin Belirlenmesi. 1992

Zeki NASIRCI

 

3Kobalt–60 Muta geniyle Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi. (İkinci aşama)

1992

 

Sıraç YOLCU

Zeki NASIRCI

4GAP Bölgesinde Pamuk Çeşit Adaptasyon Denemesi 1992

Zeki NASIRCI

Ramazan Ş. GÜVERCİN

Nazife ÖZKAN

5Pamukta Geri Melezleme Yöntemi İle Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi.

1993

 

Zeki NASIRCI
6Harran Ovası Şartlarında Bazı Buğdaygil (Arpa-Tritikale) İle Baklagillerin (Tüylü Fiğ Bezelyesi) Karışım Oranlarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma 1994

Yüksel KABAKCI

Yunus ŞILBIR

7Pamukta Uygun Ekim Sıklığının Tespiti 1994Sıraç YOLCU
8Pamukta Uygun Azot Dozunun Tespiti 1994Sıraç YOLCU
9Harran Ovası Koşullarında Pamukta(G. Hırsutum L.) Yabancı Döllenme Oranı ve Polinatör Böcek Türlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma 1994

Sıraç YOLCU

Mustafa OĞLAKÇI

Abuzer YÜCEL

10Pamukta(G. Hirsitum L.) Verim ve Verim Unsurlarının Genetik Analizi Üzerine Bir Çalışma.1995Sıraç YOLCU
11Pamukta Tester X Line Melezleme Yöntemi İle Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi.(İkinci aşama) 1995Zeki NASIRCI
12

GAP Bölgesinde Pamuk Çeşit Adaptasyon Denemesi

 

1995

Zeki NASIRCI

 

13Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kanyaş (Sorghum Halepense (L.) Pers.)'in Pamuk Verimine Etkisi Üzerinde Araştırmalar1997

Ramazan GÜVERCİN

Zeki NASIRCI

14Harran Ovası Şartlarında Pamukta (G. hirsutum L.) Bitki Gelişim Düzenleyicileri ve Yaprak Gübrelerinin Kütlü Verim, Erkencilik ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Saptanması1997

Ramazan GÜVERCİN

Zeki NASIRCI

15Harran Ovası Sulu Koşullarında Bazı Makarnalık ve Ekmeklik Buğday İle Arpa Çeşitlerinin Adaptasyon, Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi1998Yüksel KABAKCI
16Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarında Erken Dönem Zararlılarından Thrips Tabaci L. Üzerinde Araştırmalar 1998

Zeki NASIRCI

Ramazan GÜVERCİN

17GAP Bölgesinde Sulu Şartlarda Yetiştirilebilecek Arpa Çeşitlerinin Tespiti 1999Yüksel KABAKCI
18Harran Ovasında Farklı Ekim Zamanlarının Makarnalık Buğdayda (Triticum Durum) Verim, Verim Unsurları ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Etkileri 1999Yüksel KABAKCI
19Harran Ovasında Farklı Ekim Yöntemleri ve Tohum Miktarının Makarnalık Buğday (Triticum Durum) Verim ve Verim Komponentleri Üzerinde Etkisi 1999Yüksel KABAKCI
20

GAP Bölgesinde Sulu Şartlarda Yetiştirilebilecek Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Tespiti

 

1999Yüksel KABAKÇI
21Harran Ovası Şartlarında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri 1999

Ramazan Ş. GÜVERCİN

Zeki NASIRCI

Mehmet TANRIVERDİ

22GAP Bölgesinde Makinalı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hasadında Yaprak Döktürücülerin Uygulama Dönemleri ile Bu Uygulamaların Verim ve Kaliteye Etkisinin Saptanması Üzerine bir Araştırma

1999

 

 

Nazife ÖZKAN
23Harran Ovası Şartlarında Mısırda Ekim Zamanının Verim ve Bazı Agronomik Karakterler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 1999Mahmut DOK
24Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi 1999Mahmut DOK
25Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Uygun Bitki Sıklığının Tespiti

1999

 

Mahmut DOK
26GAP Bölgesinde Pamukta Sırta Ekim Yönteminin Verim ve Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi. 2000

Ramazan Ş. GÜVERCİN

Nazife ÖZKAN

27Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi 2000Mehmet TANRIVERDİ
28Harran Ovası Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine Max. (L.) Merr. ) Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 2000Mehmet TANRIVERDİ
29Harran Ovası Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarının İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinde Verim, Verim Unsurları ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi* 2000Mehmet TANRIVERDİ
30Harran Ovasında Tuzlu Tarım Alanlarında Yetiştirilebilecek Verimli ve Kaliteli Pamuk Çeşitlerinin Belirlenmesi.

 

2000

 

Ramazan GÜVERCİN

Nazife OGUR

Murat TOY

31GAP Bölgesinde Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi2000

Mehmet TANRIVERDİ

 

32Makarnalık Buğdayda Set Ekim ve Düz Ekim Yönteminde Ekim Öncesi Sulamanın Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 2001

Yüksel KABAKÇI

Abdullah S. NACAR

Ali İLKHAN

 

33Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi 2002

Mehmet TANRIVERDİ

Yüksel KABAKÇI

34Harran Ovasında II. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Cin Mısırı, Şeker Mısırı Silajlık Mısır ve Sorgum Çeşitlerinin Belirlenmesi. 2002Mehmet TANRIVERDİ
35

Ülkesel Cin Mısır Çeşit Verim Denemesi

 

2002

Mehmet TANRIVERDİ

Orhan KARA

Ayşe COŞKUN

Aytül YILDIRIM

36Ana Ürün Mercimek ve Arpa Karışımı Sonrası II. Ürün Pamuk Yetiştirme İmkânlarının Araştırılması2003

Ali İLKHAN

Ramazan Ş. GÜVERCİN

37GAP Bölgesinde Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlıklarının Tespit Edilmesi2003Nazife OGUR
38

Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkileri Adaptasyon Çalışması

 

2003

Abdullah ÇİL

Ayşe Nuran ÇİL

İbrahim H. ÇETİNER

Dr. Celal YÜCEL

39GAP Bölgesinde Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlılıklarının Tespit Edilmesi2004

Nazife ÖZKAN

Lütfiye BİLGEL

Ramazan Ş. GÜVERCİN

40GAP Bölgesinde Fiğ Bitkisinin Pamuğun Kütlü Verim ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi2004

Nazife ÖZKAN

Ramazan Ş. GÜVERCİN

 

41

GAP Bölgesinde Baklagil Yeşil Gübrelerin Pamuğun Kütlü Verim ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi.

 

2004Nazife ÖZKAN OGUR
42Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Ekim Nöbetine Girebilecek Bazı Yağ Bitkileri Tarımının Verim ve Verim Unsurları İle Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılması. 2005

Ramazan GÜVERCİN

Mehmet TANRIVERDİ

43Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Susam Yetiştiriciliğinde Farklı N ve P Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi2005

Dr. Hüseyin ARSLAN

Halil HATİPOĞLU

 

44

AB PROJELERİ (KIRSAL KALKINMA PROJESİ)

Dinçer Köyü Mera Islahı ve Geliştirme Projesi

2005

Sıraç YOLCU

İbrahim H. ÇETİNER

 

45

Yağlı Tohumlu Bitkiler Adaptasyon Çalışması

 

2006

Dr. Hüseyin ARSLAN

Halil HATİPOĞLU

46

Ülkesel Soya Dilimi Islah Çalışmaları

 

2006

Dr. Hüseyin ARSLAN

Halil HATİPOĞLU

47GAP'ta Münavebeye Uyun Toprak İşleme Yöntemlerinin Araştırılması2006Sıraç YOLCU
48

GAP Bölgesi Pamuk Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi

 

2007

Nazife ÖZKAN OĞUR

 

49Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz Ve Uygulama Zamanlarının Verim Ve Verim Unsurları İle Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme Parametrelerine Etkisi2007

Prof. Dr. Mustafa OĞLAKÇI

Sıraç YOLCU

50

Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi II. Ürün Mısır Verim Denemesi

 

2008

Ayşe COŞKUN

İslim KOŞAR

51Aspir Ekim Zamanı Çalışmaları2011

Halil HATİPOĞLU

Dr. Hüseyin ARSLAN

Dr. Mehmet KARAKUŞ

52GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışması2011

Nazife Özkan OĞUR

Ömer KÜÇÜK

Eyüp HAREM

53GAP Yöresi Kapari Geliştirme Projesi2011

İslim KOŞAR

Ufuk RASTGELDİ

Ayşe COŞKUN

54Güneydoğu Anadolu Bölgesi Susam Islah Projesi2012

Dr. Hüseyin ARSLAN

Halil HATİPOĞLU

Dr. Mehmet KARAKUŞ

55GAP Bölgesi Pamuk Entegre Ürün Yönetimi Araştırmaları Projesi2012

Nazife Özkan OĞUR

Ömer KÜÇÜK

Eyüp HAREM

56Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Değişik Büyüme Dönemlerinde, Farklı Hasat Zamanlarının ve Sıra Üzeri Bitki Sıklığının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi2013

Timuçin TAŞ

YILMAZ IŞIK

Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM

57Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Yöresi Soya Islah Çalışmaları2014

Dr. Hüseyin ARSLAN

Halil HATİPOĞLU

Dr. Mehmet KARAKUŞ

58GAP Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları2014

Mahmut GAYBERİ

Dr. A. Gülgün ÖKTEM

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAHRAMAN

59Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Dane ve Silajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi2014

Timuçin TAŞ

Yılmaz IŞIK

Ayşe COŞKUN

60Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarda Yetişebilecek Kimyon ve Çörek Otu Populasyonlarının Belirlenmesi2014

İslim KOŞAR

Ayşe COŞKUN

Mehtap SARAÇOĞLU

Doç. Dr. Abdulhabip ÖZEL

61Şanlıurfa Koşullarında Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Bitkisinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi2015

Halil HATİPOĞLU

Dr. Mehmet KARAKUŞ

Servet ABRAK

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN

Prof. Dr. M. Atilla GÜR

 

62Kırmızı Mercimekte Bakla Dökme Nedeniyle Verim Kayıplarının Polymer Cyclohexane Kullanılarak Azaltılması2015

Hasan ASLAN

Mahmut GAYBERİ

Dr. A. Gülgün ÖKTEM

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman

 

63Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi –Şanlıurfa Lokasyonu
2015

Dr. Mehmet KARAKUŞ

Erdal ERBİL

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN

 

64GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları2016

Bülent ÇETİN

Ömer KÜÇÜK

Ayçin AKSU ALTIN

Nazife ÖZKAN OGUR

Abuş YILDIRIM

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI BÖLÜMÜ ​ ​ ​
1Urfa Harran Ovası Sulama Rehberi1984Hamdi KARAATA
2Harran Ovası Sulu Ve Kuru Koşullarında Buğdayın Azotlu Gübre İsteği1984

M. Sami ÖZER

İbrahim DAĞDEVİREN

3Cırcıp Yağmurlama Sulama Rehberi1985Hamdi KARAATA
4Harran Ovasında Pamuk Su Tüketimi1985Hamdi KARAATA
5Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Domates Çeşitleri1986Hüseyin İ.FERHATOĞLU
6Harran Ovasında Ana ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Yerfıstığı Çeşitleri1986Cabir HELALOĞLU
7Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Azotlu Gübre İsteği1986

M. Sami ÖZER

İbrahim DAĞDEVİREN

8Harran Ovası Tuzlu Ve Sodyumlu Topraklarının Islahı için Gerekli Jips, Yıkama Suyu Miktarı ve Süresi.1987Mustafa SEVGİLİOĞLU
9Harran Ovasında Buğday Su Tüketimi1987Hamdi KARAATA
10Harran Ovasında Domates Su Tüketimi1987Naile SİPAHİ
11Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya Çeşitleri1987Cabir HELALOĞLU
12Harran Ovasında Yoncanın Fosforlu Gübre İsteği ve Uygulama Zamanı1987

M. Sami ÖZER

Faruk ÜNAL

13

Şanlıurfa'da Yetiştirilebilecek Patates Çeşitleri

 

1987Hüseyin İ.FERHATOĞLU
14Harran Ovasında Değişik Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Pamuk Verimine Etkisi1987Cabir HELALOĞLU
15Harran Ovasında Domatesin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteği1987

İbrahim DAĞDEViREN

M. Sami ÖZER

16

Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri

(Ara Rapor 1982-1986)

 

1989

Cabir HELALOĞLU

 

17Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Akımları  (Ara Rapor 1982-1986)1989

Cabir HELALOĞLU

 

18Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır Çeşitleri1989Hüseyin İ.FERHATOĞLU
19GAP Bölgesi Eğimli Tarım Arazilerinin Laboratuvar Şartlarında Toprak Özellikleri ile Erozyon İlişkileri1991

Prof. Dr. Alaeddin TAYSUN

İbrahim DAĞDEVİREN

20Adıyaman-Kâhta Harabe Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1989)1991Cabir HELALOĞLU
21Adıyaman-Kâhta Harabe Deresi Havzası Akımları (Ara Rapor 1985-1989)1991Cabir HELALOĞLU
22Harran ve Ceylanpınar Ovalarında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri1991

Erbil ÖZYURT

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

23

Harran Ovası Koşullarında Pamuğun Fosforlu Gübre İsteği

 

1992M. Sami ÖZER
24Harran Ovası Kuru ve Sulanır Koşullarında Buğdayın Fosforlu Gübre İsteği1992M. Sami ÖZER
25GAP Bölgesi Şanlıurfa Tektek Koşullarında Üniversal Toprak Kaybı Denkleminin R, K ve P Faktörleri (Ara Rapor 1982-1991)1993

İbrahim DAĞDEVİREN

İzzet ERDOĞAN

26GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanarak Yerfıstığının Sulanması1993Naile SİPAHİ
27Harran Ovası Koşullarında Farklı Su ve Azot Uygulamalarının Buğday Verimine Etkisi ve Su Tüketimi1993Öner ÇETİN
28Harran Ovasında Yonca Su Tüketimi1993

Erbil ÖZYURT

Salih EDEBALİ

29Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimeğin Fosforlu Gübre İsteği1993

M. Sami ÖZER

 

30GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısırın Azotlu Gübre İsteği1993M. Sami ÖZER
31Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-1991)1994

Cabir HELALOĞLU

Selami KAYA

32Harran Ovasında Karpuzun Alttan Sızdırma (Gözenekli Borular) Sulama Sistemiyle Sulama Olanakları 1994

Dr. Öner ÇETİN

Abdullah S. NACAR

33Adıyaman - Kâhta – Harabe Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985 – 1994)1996

Cabir HELALOĞLU

Selami KAYA

34Şanlıurfa Yöresi Eğimli Kuru Tarım Alanlarında Bazı Tarımsal Uygulamaların Su Erozyonuna Etkileri1996

İbrahim DAĞDEVİREN

Prof. Dr. Alaeddin TAYSUN

35Harran Ovasında Pamuğun İlk ve Son Sulama Zamanları1996Lütfiye BİLGEL
36

Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısır Su Gereksinimi

 

1996Dr. Öner ÇETİN
37GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeğinin Su Tüketimi1996

Mehmet GÜNDÜZ

Cafer KARA

38GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasına Göre Karpuz Su Tüketimi1996

Mehmet GÜNDÜZ

Cafer KARA

39GAP Bölgesi Harran Ovası'nda Patlıcan Su Tüketimi1996

Cafer KARA

Mehmet GÜNDÜZ

Naile SİPAHİ

40GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Biberin Sulama Programı1996

Veli DEĞİRMENCİ

Yalçın SÖZBİLİCİ

41Çeşitli Bitkilerin Alttan Sızdırma (Porous Pipes) Sulama Yöntemiyle Sulanması 1996

Dr. Öner ÇETİN

Abdullah Suat NACAR

42

Malatya Yöresinde Kayısının Potasyumlu Gübre İsteği

 

1996M. Sami ÖZER
43GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Birinci ve İkinci Ürün Ayçiçeğinin Ekim Zamanları1996

Leyla KARAKUŞ

Meral ANLAĞAN

44Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Kayısı Çeşitleri1996

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

Hesna CIKCIK

45GAP Bölgesi Harran Ovasında ve Cırcıp Yağmurlama Sulama Alanında Yetiştirilebilecek Pamuk Çeşitleri1996

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

Meral ANLAĞAN

46GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Mısırın Ekim Zamanı1996

Leyla KARAKUŞ

Meral ANLAĞAN

47Harran Ovası Sulu Koşullarında Yetiştirilebilecek Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitleri1996M. Sami ÖZER
48GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Biberin Azotlu Gübre İsteği1996

Leyla KARAKUŞ

Meral ANLAĞAN

49Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Şeftali Çeşitleri1996

Nefide EVLİYAOĞLU

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

50GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Kırmızı Mercimeğin Su Tüketimi1997

Lütfiye BİLGEL

Yalçın SÖZBİLİCİ

Dr. Öner ÇETİN

51Harran Ovası Koşullarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Pamuğun Verim ve Su Kullanım Randımanına Etkisi1997Dr. Öner ÇETİN
52Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilecek Bağ Çeşitleri1997

M. Sami ÖZER

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

Orhan ÇORUH

53GAP Bölgesi Şanlıurfa Tektek Koşullarında Üniversal Denklem Faktörleri1998İbrahim DAĞDEVİREN
54Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-1996)1998

Selami KAYA

Cabir HELALOĞLU

55GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulama Suyu Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisinin Saptanması1998

Cafer KARA

Mehmet GÜNDÜZ

56Bitki Su Üretim Fonksiyonlarının Eldesin de Kullanılan Çizgi ve Nokta Kaynaklı Yağmurlama Tekniklerinin II. Ürün Soya Sulamasında Karşılaştırılması1998Cafer KARA
57Şanlıurfa ili Eğimli Tarım Topraklarında Farklı miktarlarda Malç Uygulamasının Eğime Paralel ve Dik Sürümlerde Yapay Yağış Koşullarında Erozyona Etkisi1999Dr. İbrahim DAĞDEVİREN
58Harran Ovasında II. Ürün mısırın Su Verim İlişkisi1999

Veli DEĞİRMENCİ

Mehmet GÜNDÜZ

Cafer KARA

59Harran Ovası Sulu Koşullarında çinko Gübrelemesinin Değişik Buğday Genotiplerine Etkileri, Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi1999Dr. Cabir HELALOĞLU
60Adıyaman - Kâhta - Harabe Deresi Havzasında Yağış ve Akımların Araştırılması (1985-1999)2000

Selami KAYA

 

61Harran Ovası Sulu Koşullarında Değişik Mısır Genotiplerinin Çinko Gübrelemesine Reaksiyonları ve Çinko Yetersizliğine Dayanıklı Genotiplerin Seçimi2000Dr. Sami ÖZER
62Harran Ovası Koşullarında Tek Başlıklı Yağmurlama Sulama Sistemleriyle Yoncanın Sulama Olanakları2001

Lütfiye BİLGEL

Dr. Öner ÇETİN

A. Suat NACAR

63Harran Ovasında Su Kaynaklarının Optimizasyonu2001Dr. Veli DEĞİRMENCİ
64Harran Ovasında Yetiştirilebilecek Nar Çeşitleri2001

Halil POLAT

Dr. Sami ÖZER

65Harran Ovası Koşullarında Azotlu Gübre Çeşit ve Uygulama Zamanının Pamuk Verimine Etkisi2001

Süleyman HACIBEYOĞLU

Nefide EVLİYAOĞLU

66Şanlıurfa Kızlar Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri2002

Selami KAYA

Dr. Cabir HELALOĞLU

67GAP Bölgesi Harran Ovasında Yetiştirilen Siirt Çeşidi Antepfıstığının Su Tüketiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi2002Lütfiye BİLGEL
68GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Damla Sulama ve Fertigasyon Sistemlerinden Yararlanarak Çileğin Sulama Programının Belirlenmesi2002Meral TAŞ
69GAP Bölgesi Harran Koşullarında İkinci Ürün Ayçiçeğinin Azotlu Gübre İsteği2002

Halil POLAT

 

70

Harran Ovası Koşullarında Sarımsağın Azotlu ve Fosforlu Gübre ihtiyacı

 

2002

Halil POLAT

 

71Adıyaman - Kâhta – Harabe Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985 – 2004)2006

Selami KAYA

Dr. Cabir HELALOĞLU

72GAP Bölgesi Harran Ovasında Toprak Tuz ve Su Dengesinin İzlenmesi Değerlendirilmesi ve Kapalı Drenaj Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi2006Abdullah S. NACAR
73Harran Ovası Koşullarında Kısıtlı Su Uygulamasında Bazı Pamuk Çeşitlerinin Su Stresine Duyarlıklarının Belirlenmesi2006Lütfiye BİLGEL
74Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost ve Yeşil Gübre Uygulamasının Toprak Özellikleri ve Pamuk Verimine Etkileri2006Halil POLAT
75Tarımsal Artık Kökenli Kompostun Topraktaki Kalıcı Etkisinin Belirlenmesi 2007

Nesibe D.ALMACA

Halil POLAT

76

Harran Ovasında Suni Gölgelendirmenin Sofralık Domates Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

 

2009

Sibel SÖYLEMEZ

Dr. A. Gülgün ÖKTEM

Dr. Veli DEĞİRMENCİ

Mehtap SARAÇOĞLU

Nesibe D. ALMACA

Müslüm COŞKUN

Dr. Sadık YETİM

77Adıyaman - Kâhta – Harabe Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri2010Selami KAYA
78Şanlıurfa İli Topraklarının Bitki Besin Maddesi, Ağır Metal ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi2011

Mehtap SARAÇOĞLU

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

İslim KOŞAR

Murat AYDOĞDU

Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

79

Adıyaman – Kahta – Harabe Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

 

2011Selami KAYA
80Şanlıurfa Bozova Yaylak Ovası Sulama Projesi Kapsamında Bulunan Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Etkinlikleri2011

Dr. Meral TAŞ

Abdullah Suat NACAR

Dr. Veli DEĞİRMENCİ

Prof. Dr. İdris BAHÇECİ

İbrahim YILDIZ

81Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Mercimeğin Çinko ve Bor İhtiyacının Belirlenmesi 2011

Dr. A. Gülgün ÖKTEM

Müslüm COŞKUN

Nesibe D. ALMACA

Sibel SÖYLEMEZ

Tuba TEKGÜL

Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM

Sadık YETİM

 

82Harran Ovası Koşullarında Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri2013

Abdullah Suat NACAR

Halil HATİPOĞLU

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

Dr. Veli DEĞİRMENCİ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN

Abdullah ŞAKAK

83Harran Ovası Koşullarında Aspir (Carthamus Tinctorius L) Bitkisinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi2014

Mehtap SARAÇOĞLU

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

Halil HATİPOĞLU

Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

84Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu ve Diğer Enerji Kaynaklı Sulama Sistemleriyle Uygulamaya Dönük Etkinliğinin Araştırılması2014

Ümran ATAY

Ufuk RASTGELDİ

Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK

85GAP Harran Ovası Koşullarında Kanola (Brassica Napus) Bitkisinin Kışlık Ekimlerde Sulama Programının Belirlenmesi2014

Dr. Veli DEĞİRMENCİ

Abdullah Suat NACAR

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

Abdullah ŞAKAK

Halil HATİPOĞLU

86Harran Ovası Koşullarında Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkilerinin Yetiştirilme Olanakları 2014

Murat TARİNİ

Müslüm COŞKUN

Abdullah Suat NACAR

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

Nesibe D. ALMACA

Dr. Aysel AĞAR

87

Kablosuz Algılama Ağları Kullanılarak Toprak Nemi Ve Tuzluluğunun Geniş Alanlarda İzlenmesi

 

2015

Murat AYDOĞDU

Abdullah Suat NACAR

Harun Tolga AKÇAR

Yrd. Doç. Dr. M. Akif NACAR

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU

Ömer CİDA

88Şanlıurfa, Mardin ve Siirt İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
2015

Mehtap SARAÇOĞLU

Mehmet KARAGÖKTAŞ

İslim KOŞAR

Dr. Meral TAŞ

Aslı POLAT

İsmail RASTGELDİ

Hasan ASLAN

Nusret ŞEYHANLIGİL

Hasan AYDIN

Gökhan AKKUŞ

Yılmaz IŞIK

M. Sami BAYRAKTAR

Hatice KARA

Abuş YILDIRIM

89Selenyum Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Verim, Verim Unsurları ve Yem Kalitesi Üzerine Etkileri2015

Dr. Aişe DELİBORAN

Yılmaz IŞIK      

Hasan ASLAN

Abdullah Suat NACAR

Mehmet KARAGÖKTAŞ

Dr. Hatice KARA

Yasemin Tuba TEKGÜL

Mustafa HARMANKAYA  

Sait GEZGİN

90Gemlik Zeytin Çeşidinde Farklı Dozlardaki Çinko ve Bor Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri2016

Sibel SÖYLEMEZ

N. Devrim ALMACA

Dr. Hatice KARA

Yrd. Doç. Dr. A. Gülgün ÖKTEM

Yrd. Doç. Dr. Ebru SAKAR

Prof. Dr. Bekir Erol AK

91Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gemlik Zeytin (OLEA AEOROPEA) Çeşidinde Sulamanın Peryodisite ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkisi2016

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

Abdullah Suat NACAR

Dr. Veli DEĞİRMENCİ

Dr. Pınar BAHÇECİ ALSAN

Yrd. Doç. Dr. Ebru SAKAR

92Harran Ovası Koşullarında Mikorizanın (G. mossea) ve Farklı Fosfor Dozlarının Biber Bitkisinin Gelişimine ve Verimine Etkisi2016

Nesibe Devrim ALMACA

Abdullah Suat NACAR

Sibel SOYLEMEZ

Yonca ŞATIR

Murat ŞİMŞEK

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

Doç. Dr. Ahmet ALMACA

Yrd. Doç. Dr. A. Gülgün ÖKTEM

Abuş YILDIRIM

93Karık ve Damla Sulama Yöntemlerinde Farklı İşletim Tekniklerinin Buğdayın Verim ve Su Tasarrufuna Etkisi2016

Dr. Veli DEĞİRMENCİ

Abdullah Suat NACAR

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ

Ali İLKHAN

Mekanizasyon Araştırmaları Birimi ​ ​ ​
1Harran Ovasında Nadas Hububat Tarım Yönteminde Toprakta en fazla Rutubet Birikimi ve Verim Artışı Sağlayan Toprak İşleme Aletleri1986

Talat DEMİRÖREN

Cevdet KÖSE

2Şanlıurfa Yöresinde Kuru Koşullarda Buğday Tarımında Kullanılan Alet ve Makinelerin Yakıt, Zaman Verileri ve İş Başarıları1990Mehmet SİPAHİ
3Harran Ovasında ikinci Ürün Soyanın Toprak İşleme Tekniği1991

Cabir HELALOĞLU

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

4Şanlıurfa Harran Ovasında Mekanik Skraperle Yapılan Tesviye Çalışmalarında Zaman ve Yakıt Tüketimiyle İş Başarıları1993Mehmet SİPAHİ
5Şanlıurfa Harran Ovasında Pamuk ve Kırmızı Mercimek Tarımında Kullanılan Alet ve Makinelerin İşletme Değerleri1993Mehmet SİPAHİ
6Sulu Tarım Alet ve Ekipmanları ve Kullanılmaları1998Ahmet KIZIL
7Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2002

Ferhat ŞELLİ

Ahmet ÇIKMAN

Doç. Dr. Ramazan SAĞLAM

8Şanlıurfa İli Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen II. Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2006

Ahmet ÇIKMAN

Yasemin VURARAK

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

Tali MONİS

Dr. Cabir HELALOĞLU

9Şanlıurfa İlinde İşletme Büyüklüğü 50 ha ve Üzerinde Olan İşletmelerin Mekanizasyon Planlaması  ve Bu İşletmelerde Makine Birlikleri Kurulması Olanakları 2007

Yasemin VURARAK

Ahmet ÇIKMAN

Dr. Cevdet SAĞLAM

10Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Şeritsel Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması

2007

 

 Ahmet ÇIKMAN

 Yasemin VURARAK

 Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

 Tali MONİS

 A. Suat NACAR

 İbrahim Halil ÇETİNER

11Güneş Pili Destekli Damla Sulama Sistemlerinin Kurulumu ve Sistem Performansının Teknik ve Enerji Maliyeti Yönünden Karşılaştırılması 2011

Ümran ATAY

Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

Yusuf IŞIKER

Ahmet ÇIKMAN

Abdullah Suat NACAR

Ufuk RASTGELDİ

Doç. Dr. Refik POLAT

Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK

İbrahim Halil ÇETİNER

12Harran Ovasında Drenaj ve Tuzluluk Sorunu Olan Alanlarda Dip Kazan ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının Karşılaştırılması 2012

Ahmet ÇIKMAN

Abdullah Suat NACAR

Yasemin VURARAK

Ümran ATAY

Tali MONİS

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

13Geleneksel Toprak işleme Sistemine Alternatif Olarak Doğrudan Anıza Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Şanlıurfa Örneği)2016

Ahmet ÇIKMAN

Tali MONİS

Abdullah Suat NACAR

Ümran ATAY

Yasemin VURARAK

Ramazan SAĞLAM


''