Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

  • Bahçe bitkileri konusunda araştırma projelerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
  • Bahçe bitkileri araştırmaları ve ıslah çalışmaları sonucu elde edilen yeni çeşitlerin tescilini sağlamak, tescil edilen çeşitlerin devamlılığını temin etmek, üretim programında olan çeşitlerin elit ve orijinal tohum ve vegetatif çoğaltım materyalleri ile sertifikalı fidan üretimine yardımcı olmak,
  • Bahçe bitkilerinde genetik kaynakların toplanması, karakterizasyonu, muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı konusunda projeler hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
  • Hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknolojiler geliştirmek amacıyla projeler hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
  • Araştırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Devam Eden Projeler 

1. Proje Adı: Şanlıurfa Koşullarında Farklı Dikim Aralıklarında Yetiştirilen Değişik Zeytin Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değişimler

Proje Sorumlusu: İsmail Memduh TURANOĞLU

2. Proje Adı: GAP Bölgesi Sulu ve Kuru Koşullarında Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

Proje Sorumlusu: Gökhan AKKUŞ

3. Proje Adı: Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi (TÜBİTAK 1007 Projesi)

Proje Sorumlusu: Dr. M. Zeki KARİPÇİN

4. Proje Adı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevcut Geofit Bitki Türlerinin Koleksiyonu (1007 Ulusal TÜBİTAK Projesi)

Proje Sorumluları: Ufuk RASTGELDİ ve Mahmut GAYBERİ​

''