Hayvancılık

Hayvancılık Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

 • Hayvancılıkta verimliliği ve üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla ıslah, yetiştirme teknikleri, tabii, suni tohumlama ve embriyo transferi konusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak,
 • Hayvancılıkta bakım-besleme, hayvan refahı ve sürü idaresi teknikleri ile barındırma sistemleri konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında araştırmalar yürütmek,
 • "GAP Tarımsal Eğitim Merkezi" bünyesinde ulusal ve uluslar arası alanda gıda, tarım ve hayvancılık konularında eğitimler hazırlamak, uygulamak ve bakanlığımızca hazırlanacak eğitimlere alt yapı sağlamak,
 • Havzalarda su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
 • Hayvancılık sektörü ile ilgili gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak, rapor hazırlamak ve karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önlemleri öngören ayrıntılı raporlar sunmak,
 • Bölge sorunlarına yönelik sosyo-ekonomik içerikli konularda yeni araştırma projeleri hazırlamak,
 • Yeni teknolojileri takip ederek, hem yöre çiftçilerini bilgilendirmek hem de bu konularda çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamak,
 • Araştırma sonuçlarından elde edilen teknolojinin ekonomik ve uygulanabilirlik analizlerini yapmak,
 • Havzadaki hayvancılık politikalarının belirlenmesi ve gelecek politikalara yön vermek için araştırma projeleri üretmek
 • Bölge çiftçisinin hayvansal üretimde karşılaştıkları ekonomik, sosyal ve politik sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik projeler geliştirerek çözüm önerilerinde bulunmak,
 • Kırsal kalkınma, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık, çevre vb. konularda çalışmalar yürütmek,
 • Hayvansal üretimde etkinlik analizi, karşılaştırmalı analizler vb. yapmak,
 • Bölge için önemli olan hayvansal ürünlerin üretim girdi maliyetlerini belirlemek,
 • Hayvansal projelerin fayda/maliyet analizleri ile kolay ve kullanılabilir tekniklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

Devam Eden Projeler:

 • İvesi Koyunlarının Süt Veriminin Artırılması projesi, Proje Lideri İrfan GÜNGÖR, Enstitü Bünyesinde Tek Tek istasyonunda yürütülmektedir.
 • Ülkesel Halk Elinde Küçükbaş Islahı Projesi, İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı Alt Projesi I ŞANLIURFA, Proje Lideri Reşit DEMİR,
 • Ülkesel Halk Elinde Küçükbaş Islahı Projesi, İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı Alt Projesi II ŞANLIURFA, Proje Lideri Deha Ali DENİZ,
 • Ülkesel Halk Elinde Küçükbaş Islahı Projesi, İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı Alt Projesi MARDİN, Proje Lideri Mehmet BADILLI
''