Tarla Bitkileri

Bölümümüz; Enstitünün ülkesel ve bölgesel görevlerine uygun olarak Tarla Bitkileri konularında projeler geliştirir ve yürütür. Bölümümüzde 10 Ziraat Yüksek Mühendisi, 5 Ziraat Mühendisi ve 1 Tekniker görev yapmaktadır.​

Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığının Görev Tanımı

 • Tarla bitkileri konusunda araştırma projelerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
 • Tarla bitkileri araştırmaları ve ıslah çalışmaları sonucu elde edilen yeni çeşitlerin tescilini sağlamak, tescil edilen çeşitlerin devamlılığını temin etmek, üretim programında olan çeşitlerin elit ve orijinal tohumluk kademelerinde üretim yapmak,
 • Tarla bitkilerinde genetik kaynakların toplanması, karakterizasyonu, muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı konusunda projeler hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
 • Hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknolojiler geliştirmek amacıyla projeler hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
 • Araştırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bölümümüz Bünyesinde Bulunan Birimler:

 • Tahıllar Birimi
 • Endüstri Bitkileri Birimi
 • Baklagiller Birimi
 • Çayır Mera ve Yem Bitkileri Birimi​

Devam Eden Projeler

Tahıllar Birimi Projeleri

 1. GAP Bölgesi Makarnalık Islah Çalışmaları
 2. GAP Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları
 3. GAP Bölgesi Arpa Islah Çalışmaları
 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesine Uygun Dane ve Silajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi (Şanlıurfa Lokasyonu)
 5. Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Değişik Büyüme Dönemlerinde, Farklı Hasat Zamanlarının ve Sıra Üzeri Bitki Sıklıklarının Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi

Endüstri Bitkileri Birimi Projeleri

 1. GAP Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
 2. Şanlıurfa Koşullarında Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)Bitkisinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi
 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Yöresi Soya Islah Çalışmaları
 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Yöresi Susam Islah Çalışmaları
 5. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
 6. Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarında Yetişebilecek Kimyon Çörekotu Popülasyonlarının Belirlenmesi
 7. GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) Geliştirme Projesi

Baklagiller Birimi Projeleri

 1. GAP Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları
 2. GAP Mercimek Islah Araştırmaları
 3. Kırmızı Mercimekte Dane Dökme Nedeniyle Verim Kayıplarının Bazı Kimyasallar Kullanılarak Azaltılması​
''