Toprak ve Su Kaynakları

Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

Toprak-su kaynakları birimleri; ülke ve bölge tarımının ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ve tarımsal işletmelerin toprak ve sulama ile ilgili problemlerini çözmeye yönelik olarak, araştırma projeleri hazırlamak, bunları uygun analiz yöntemleri kullanarak ulusal ve uluslararası standartlarda yürütmek, araştırma sonuçlarını yayınlamak, ilgili karar alıcı birimleri ve bölge çiftçisini bilgilendirme çalışmaları yapmaktır. Buna göre öncelikli çalışma konuları şu şekildedir:

 • Havzadaki tarımsal politikaların belirlenmesi ve gelecek politikalara yön vermek için araştırma projeleri üretmek,
 • Bölge çiftçisinin tarımsal üretimde karşılaştıkları toprak ve su sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik projeler geliştirerek çözüm önerilerinde bulunmak,
 • Kırsal kalkınma, sürdürülebilir tarım, çevre vb. konularda çalışmalar yürütmek,
 • Tarımsal üretimde etkinlik analizi, karşılaştırmalı analizler vb. yapmak,
 • Yeni teknoloji ve araştırmalardan elde edilen sonuçların üreticilere ulaştırılmasında tarımsal eğitim ve yayım konularında çalışmalar yapmak, ayrıca diğer birimler tarafından bu konuda yürütülen veya hazırlanarak yürütülecek projelerde görev almak,
 • Sulama teknikleri, gübre ve toprak iyileştiricileri ile ilgili araştırma projeleri yürütmek,
 • Tarımsal mekanizasyon konularında, Enstitünün AR-GE projelerinde, daha etkili ve güvenilir veri elde etmek amacıyla ve bu çalışmaları yöre çiftçilerine en ekonomik şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Tarımsal üretimde, girdi unsurlarından en çok yer alan, mekanizasyon ve enerji konusunda alternatif kaynakları kullanımlara yönelik çalışmalar yapmak.
 • Tarım alet ve makinalarının işletme değerlerlerini hesaplamak,
 • Tarımda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufu ile ilgili projeler yapmak,
 • Bölgesel veya işletme düzeyde mekanizasyon planlanması ve ortak makina kullanımı planlaması projeleri yapmak,
 • Hayvancılıkta mekanizasyon geliştirilmesi projeleri yapmak ve uygulamak,
 • Yeni makina teknolojilerinin adaptasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili projeler yapmak,
 • Sulama ve sulama mekanizasyonu geliştirilmesi projeleri yapmak,
 • Toprak işleme, ekim-dikim, gübreleme, tarımsal savaş, hasat ve harman makinalari ile ilgili bölge koşullarına uygun projeler yapmak veya başka birimler tarafından yapılan projelerde görev almak,​
 • Enstitüdeki diğer bölümlerde yürütülen toprak sulama  ve içerikli projelere destek vermek.​
 • Araştırma sonuçlarından elde edilen teknolojinin ekonomik ve uygulanabilirlik analizlerini yapmak. 
''