Tarım Ekonomisi

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

Tarım Ekonomisi Bölümünün temel görevi tarımsal faaliyetlerin mikro ve makro düzeyde ihtiyaçlara en iyi biçimde cevap vermesini belirleyecek ilişkileri araştırmak ve analiz etmektir. Bölümde bu kapsamda;

 • Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi,
 • Tarımsal pazarlama araştırmalarının yapılması,
 • Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında araştırmaların yapılması,
 • Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta, vd.) geliştirilmesi,
 • Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması,
 • Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi,
 • Yeni teknolojilerin adaptasyonunda sosyo-ekonomi sınırlamaları tespit etmek ve teknolojilerin kullanıcılar tarafında benimsenmesini kolaylaştırmak,
 • Tarımsal desteklerin bölgesel ve ülkesel olarak etkileri konusunda, araştırmalar yapmak,
 • Bölgesel ve ülkesel bazda tarım politikalarının belirlenmesine ve uygulama sonuçlarının etkilerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümde Devam Eden Projeler​

 • Türkiye'de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma(Batman, Bingöl, Diyarbakır ve Van İlleri Örneği)
 • Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi(Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van İlleri Örneği)
 • Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi-Şanlıurfa İli Örneği
''