Bitki Zararlıları (Entomoloji)

·   ​​Genel Zararlılar Birimi​​
·   Hububat Zararlıları Birimi
·   Depolanmış Ürün Zararlıları Birimi
·   Sebze ve Yem, Endüstri ve Süs Bitkileri Zararlıları Birimi
·   Meyve ve Bağ Zararlıları Birimi
·   Nematoloji Birimi​
Bitki ve bitkisel ürünlerde görülen zararlıların (böcek, akar, nematod, kemirgen, kuş vb.) teşhisini, yayılışlarını, yoğunluk ve zarar seviyelerini ve bunların faydalılarını tespit etmek, önemli zararlıların biyo-ekolojileri, epidemiyolojileri ve neden oldukları ürün kayıplarını inceleyerek mücadele yöntemlerini ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapmakla görevlidir.
·        Hububatın önemli zararlılarından birisi olan Süne için, mücadele programlarında koordinatörlük ve teknik danışmanlık yapmak,
·        Elma ve Patates Entegre Mücadele Ülke koordinatörlüğünü yürütmek,
·        (Drosophila suzukii)’nin ülkesel sürvey çalışmalarını koordine etmek,
·        Yerli kaynakların kullanılması suretiyle zararlılara karşı alternatif mücadele metotları araştırmak, geliştirmek (Diyatom toprağı, bitki uçucu yağları ve ekstraktları, kaolin uygulamaları gibi),
·        Biyoteknik mücadele yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak
·        Bitki koruma ürünlerinin kullanımının azaltılması amacıyla Tahmin ve Uyarı Sistemlerine dayalı mücadele çalışmalarını yürütmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
·        Bitki zararlıları ile mücadelede dünyada yeni gelişen teknik ve teknolojileri kullanmak,
·        Değişen çevre ve iklim koşullarında zararlı populasyonlarının dinamiklerini incelemek üzere araştırmalar yapmak,
·        Bitki sağlığı açısından zararlı risk haritalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
·        Vektör böceklerin belirlenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapmak,
·        Bitki ve bitkisel ürünlerde ithalat, ihracat, bitki pasaportu ve sertifikasyon amaçlı zararlı organizma analizlerini yapmak,
·        Bakanlığımızca verilen görevler doğrultusunda komisyonlara katılmak, zararlı risk analizleri yapmak ve uzman görüşleri ile katkıda bulunmak,

''