Hakkımızda

Arazi ve Bina Varlığı
Kurumumuz, Yenimahalle'deki  Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsünde toplam 27 dekar arazi varlığına sahip olup,  20 dekarlık alanda 2 hizmet binası,  7 dekarlık alanda ise deneme parseli bulunmaktadır. Kurumumuza ait Balıkesir Gömeç'te 7 dekarlık alanda Ziray üretim tesisi bulunmakta ve burada cezbedici üretimi yapılmaktadır.
Kurumumuz hizmet binalarında 53 oda, 28 laboratuvar, 8 iklim odası, Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, kütüphane, 3 toplantı salonu, yemekhane ve çay salonu yer almakta, ayrıca ek laboratuvar binası, 6 laboratuvarlı patates analiz binası, makine parkı, garaj, marangozhane ile ilaç arşiv binası bulunmaktadır. Deneme alanında araştırma hizmetlerinde kullanılan 1 poliüretan iklim kontrollü sera, 2 plastik sera ve 4 screen house yer almaktadır.
Araştırma Altyapısı
Kurumumuz, araştırma çalışmalarında kullanılan, farklı tip ve modellerde mikroskop ve binokülerler, dijital görüntüleme sistemleri, kuru ve buharlı sterilazatörler, biyolojik inkubatörler, real time PCR, nanodrop, su destile cihazları, mikroplaka reader, yatay ve dikey elektroforez sistemleri, jel görüntüleme sistemleri, termocycler, ilaçlama kulesi, steril kabinler, değişik devirli santrifüjler, çalkalayıcılar, öğütücü ve karıştırıcılar, iklim istasyonları, spektrofotometre ve spektroflorometreler (UV/Visible ve IR) kromotografi cihazları (GCMS, GC, HPLC), döner vakum buharlaştırıcılar, evoparatör, termohigrograflar, pH metreler, otoklavlar, yaprak alan ölçer, damla çapı ölçüm cihazı, hassas teraziler, değişik tip ve güçte derin dondurucu ve soğutucular, iklim kabinleri gibi laboratuvar alet ve ekipmanları ile ilaç uygulamalarında kullanılmak üzere sırt, bahçe ve tarla pülverizatörlerine sahiptir.    Ayrıca tüm laboratuvarlar tam teşekküllü olup gerekli donanıma sahiptir.
Personel Durumu
Enstitümüzde 31 Doktora, 36 Yüksek Lisans ve 9 Lisans Mezunu olmak üzere 76 teknik eleman (60 Ziraat Mühendisi, 1 Araştırmacı,1 Gıda Mühendisi, 7 Biyolog, 6 Kimyager, 1 İstatistikçi), 17 Tekniker-Teknisyen-laborant, 8 Sayman-Şef-Memur, 32 daimi işçi ( bunlardan 16'sı geçici görevle kurum dışında diğer kurumlarda görevli), 14 geçici işçi olmak üzere toplam 147 personel görev yapmaktadır.
Araştırma Faaliyetleri
Ülke genelinde tarım ürünlerinde sorun olan zararlı organizmaların teşhisi, yayılışları, epidemiyolojileri, yoğunluk ve zarar düzeylerinin tespit edilmesi, bunların ekonomik zarar seviyelerinin ve mücadele eşiklerinin belirlenmesi, doğal düşmanların saptanması, korunması ve kitle üretiminin gerçekleştirilmesi, mücadele metotlarının ortaya konması Enstitümüzün başlıca faaliyetlerini oluşturur. Ayrıca, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla ilaç, makine, kalıntı ve toksikoloji konusunda araştırmaların yürütülmesi, karantina organizmalarının tespit ve teşhisinin yapılması, fauna, flora ve mikrofloraya ait koleksiyonların oluşturulması ve bunların korunması, zirai mücadele makineleri konusunda yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi ile adaptasyonu da diğer araştırma faaliyetleri arasında yer almaktadır. Kurumumuzda Bakanlığımızın desteklediği 81 projenin yanı sıra, 9 AB projesi, 6 TUBİTAK projesi, 1 BOREN, 1 BAP ve 1 Ekonomi Bakanlığı kaynaklı olmak üzere toplam 99 proje yürütülmektedir.
Eğitim Hizmetleri:
Kurumumuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerinde Bitki Sağlığı Hizmetlerinden sorumlu teknik personele yönelik hizmet içi eğitimler vermektedir. Ayrıca konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile özel sektöre ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlediği veya katılım sağladığı çeşitli toplantılar ile eğitim faaliyetlerini de yürütmektedir.
Yayın Faaliyetleri:
Enstitümüz, 1952 yılında bu yana yılda 4 sayı olmak üzere bilimsel bir dergi olan Bitki Koruma Bülteni'ni yayınlamaktadır. Bültendeki makalelere derginin resmi web sitesinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Araştırıcılar, kültür bitkilerinde ekonomik kayıba yol açan zararlı organizmalarla yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak "Zirai Mücadele Teknik Talimatları ile Standart İlaç Deneme Metotları ve Yan Etki Deneme Metodları"nın hazırlanması ve güncellenmesinde görev almaktadır. Ayrıca gerek duyulan konularda çiftçi broşürü ve YAYÇEP eğitim filmlerine senaryo hazırlanması gibi yayın faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Araştırma sonuçları ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve çalışma grupları gibi bilimsel toplantılarda sunulmakta ve dergilerde yayınlanmaktadır. Enstitü bünyesinde bulunan Mesude İleri Kütüphanesi, Bitki Sağlığı Merkez Kütüphanesi statüsünde yer almaktadır.
Bitki Koruma Analizleri
Enstitümüz bünyesindeki laboratuvarlarda karantina, eradikasyon, sertifikasyon, ithalat ve ihracat numuneleri ile İllerden sürvey, karantina takip amaçlı gönderilen örneklerin analizleri, Bitki koruma ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizlerinin yanı sıra kalıntı analizleri de yapılmaktadır. Enstitümüzde 2015 yılında, karantina, eradikasyon, sertifikasyon, ithalat ve ihracat numuneleri ile İl-ilçelerden sürvey, karantina takip amaçlı 11525, Bitki koruma ürünlerinin fiziksel ve kimyasal analizleri 298, teşhis edilen böcek örneği 4, kalıntı analizleri 29 adet olmuştur.
Danışmanlık Hizmetleri
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bitki koruma ile ilgili konularda resmi ve özel kurum/kuruluşlara, üreticilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden, özel işletme ve kooperatiflerden, üreticilerden kurumumuza ulaştırılan örneklerdeki hastalık, zararlı ve yabancı otların tanıları yapılmakta ve mücadelesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca, Zirai Karantina Müdürlükleri ile tarımsal ihracat ve ithalatta özel kurum ve kuruluşlara teknik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.
''