Analizler

Enstitü, Bakanlık Makamının 19.6.2001 tarih ve MKD-BDR.2.06.2001 sayılı olurları gereğince Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmakla birlikte; Araştırma faaliyetleri dışında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne de hizmet vermektedir. Farklı konularda yapılan analizler bu hizmetler arasında yer almaktadır. 
Bitki Karantinası Analizleri
Bitki ve bitkisel ürünlerde bakteri, fitoplazma, fungus, virüs, viroid, böcek ve nematod yönünden ithalat, ihracat, bitki pasaportu ve sertifikasyon kapsamında yapılan karantina analizleri 
Mahkemeye intikal eden konular ile firma ve şahısların özel analiz istekleri kapsamında gönderilen bitki ve bitkisel ürünlerde yapılan zararlı organizma analizleri 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sürvey, takip ve eradikasyon projeleri kapsamında İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından gönderilen bitki ve bitkisel ürünlerde yapılan zararlı organizma analizleri 
Bitki Koruma Ürünleri Analizleri
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen emir ile piyasa kontrolü analizleri, şikayet kontrolü analizleri, işletme izni analizleri, üretim yeri değişikliği analizleri,
Firmaların özel analiz istekleri, kamu ve özel sektörce toplu alım yapılan ilaçların mubayaa (ihale kontrolü) analizleri, 
Bitki koruma ürünleri konusunda mahkemelere intikal eden konularda davaya konu ilaçların fiziksel ve kimyasal analizleri 
Tuzakların fiziksel analizi 
Kalıntı Analizleri
Bitki, bitkisel ürün, su ve toprakta kalıntı analizleri 
Toksikolojik Analizler
Bitki Koruma ürünlerinin başlangıca esas toksisite denemeleri 
Fosfin gazı çıkış yoğunluğu konsantrasyonu ve süresi ölçümü analizi
Böcek Teşhisi 
Zararlı ve faydalı böceklerin tür teşhisleri 
Biyolojik Etkinlik Denemesi 
Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik denemeleri 
Bitki Koruma Ürünleri Deneme Denetlemesi
Firmalar tarafından yapılan biyolojik etkinlik denemelerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün emri ile yapılan denetlemeler
İlaçlama Makinelerinde Karıştırıcı Denemesi
Bitki koruma makinalarının karıştırıcı ünitelerinin etkinliğinin TS 4808 standardına uygunluğunu belirlemek için yapılan karıştırıcı deneyi 

''