Yabancı Ot (Herboloji)

Bölümde tarım alanları ve tarım dışı alanlardaki yabancı otlar konusunda Bakanlık ve dış kaynaklarca desteklenen çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte,
·        Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlama komisyonunun da biyolojik etkinlik raporlarını değerlendirmek
·        Buğday entegre mücadele eğitim ve araştırma projesinin ülkesel koordinatörlüğünü yapmak
·        Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılığının tespiti, haritalanması ve yönetimi ülkesel proje koordinatörlüğünü yürütmek
·        Yeni herbisit uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
·        Yabancı otlar ve yüksek parazit bitkilerin teşhislerini yapmak
·        Yabancı ot herbaryumu ve tohum koleksiyonunun yaparak, bunları dijital ortamda arşivlenmesini yapmak
·        Herbisitlerin doz düşürme veya artırma çalışmalarını yapmak
·        Yabancı otlarda biyolojik mücadele ile ilgili araştırmalar yapmak
·        İstilacı bitki türleri ve mücadelesine yönelik araştırmalar yapmak
·        Herbisitlerin yan etki çalışmalarını yapmak
·        Tarımsal ekosistemin korunmasına yönelik projeler yapmak
·        Yeni herbisit moleküllerinin biyolojik etkinlik çalışmalarını yürütmek
·        Herbaryumda 6.000 bitki örneği bulunmaktadır.''