Eğitim ve Yayım

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilen araştırmacı ve yayımcı eğitimi, bilimsel toplantıların organizasyonu ve araştırma sonuçlarının uygulayıcılara ulaştırılması ile enstitü bünyesinde hazırlanan yazılı görsel materyalin hazırlanması ve kütüphane hizmetlerinin sağlanması, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen EUPHRESCO, TWINNING, CORE-ORGANIC, ARIM-NET ve COST gibi Avrupa Birliği destekli projelerin yanı sıra, FAO,  IAEA, DÜNYA BANKASI, TÜBİTAK, BOREN, BAP, KALKINMA BAKANLIĞI, EKONOMİ BAKANLIĞI ve TAGEM destekli mevcut projelerin Tarımsal Araştırma Mastır Planı hedefleri doğrultusunda planlaması ve hazırlanmasının takip edilmesi ve program ve hedeflerini izleyerek istatistiki değerlendirmelerinin yapılması bölümün görevidir.  Ayrıca;

.     Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Bülteni isimli derginin basımı ve dağıtımını yapmak,

.     Enstitü tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli tanıtım araçlarını hazırlamak,

.     Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen staj işlerini koordine etmek,

.     Enstitü koordinasyonunda verilen elma entegre mücadele, buğday entegre mücadele, patates entegre mücadele ve sebze entegre mücadele eğitimleri koordine etmek,

.     Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzu'nda belirtilen dispozisyon ve içeriğe uygun olarak projelerin hazırlanmasında araştırmacılara yardımcı olmak,

.     TAGEM tarafından her yıl düzenlenen Program Değerlendirme Toplantılarının Enstitü içinde organizasyon ve hazırlıklarını yapmak,

.     Enstitü Araştırma Komitesi (EAK), Program Değerlendirme Toplantıları ve Araştırma Yönetim Komitesi (AYK) tarafından değerlendirilen projelerin kararlara uygun olarak düzenlenmesini denetleyen Redaksiyon Kurulu'na başkanlık yapmak,

.     AYK Bilim Kurullarında görüşülerek yürürlüğe giren yeni teklif projelerle ilgili olarak alınan kararların araştırmacılara iletilmesi ve kararlar doğrultusunda uygulanmasını sağlamak,

.     Avrupa Birliği Destekli Araştırma Programlarının Enstitü Koordinatörlüğünü yürütmek,

.     Genel Müdürlük ve Diğer Enstitülerle Projelerle ilgili görüşme ve yazışmaları yapmak,

.     Enstitüde çalışılması planlanan araştırma konularına ait bir veri tabanı oluşturmak,

.     Enstitüde yürütülen projelerin tamamının yer aldığı dijital bir arşiv oluşturmak bölümün görevlerindendir.

''