Tarımsal Fauna ve Mikroflora

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 1961 yılında kurulmuş Türkiye’nin en eski ve köklü Entomoloji müzelerinden biridir. Halen bölümde yürütülmekte olan projelerle örnek sayısını arttırmakta olan müzede toplanma tarihi 1930’lu yıllara kadar giden yaklaşık 3000 türe ait 35000’in üzerinde örnek muhafaza edilmektedir. Müzede ilk defa tanımlanan ve bilim dünyasına tanıtılan 51 türe ait 542 tip örnek de bulunmaktadır. Ülke genelinde tarımsal fauna etmeni organizmaların toplanması, muhafazası, envanterinin çıkarılması ve taksonomisi konularında araştırmalar yapmak, İlgili faaliyetleri koordine etmek bu bölümüm görevidir.
Bununla birlikte;
·        Tarımsal fauna ve etmenlerine ilişkin referans koleksiyonları oluşturmak ve muhafaza etmek,
·        Veri tabanı oluşturmak ve değerlendirmek,
·        Zararlılara yönelik teşhis yöntemlerini geliştirmek,
·        Zararlıların kontrolünde kullanılabilecek faydalı organizmaların ve tozlayıcıların envanterini oluşturmak, yayılışlarını belirlemek,
·        Bitki Koruma Müzesini kurmak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamaktır.


''