Tarım Makinaları ve Teknolojileri

Kurumumuzun stratejik hedefleriyle bütünleşik çalışma yapan bölümümüz; Tarımsal mekanizasyon, tarımsal gelişmişlik düzeyinin, sürdürülebilirliğin ve rekabetin kompetanı olarak değerlendirildiği günümüzde Ülkemizin ve bölgemizin önceliklerine uygun yeni nesil tarım teknolojilerinin geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına yönelik olarak, ulusal ve uluslararası bilimsel Ar-Ge ve inovasyon projeleri yapmayı, üreticilerin doğru makina, ekipman ve yöntem seçimleri ile birim maliyetlerini düşürmeyi ve tarımsal üretim aşamalarında mekanizasyon faaliyetlerinin daha da geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde, özel sektör, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlayarak, uygulamaya aktarılacak projeler üretmek, bölgenin tarım alet ve makinaları ile ilgili üreticilerden gelen talep ya da sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak bölümümüzün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bölümümüzün ana çalışma konuları aşağıdaki başlıklar altında verilebilir;

 • Toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, bakım, hasat ve hasat sonrası mekanizasyon (kurutma, taşıma, temizleme, sınıflandırma, paketleme ve depolama vb)  konularına ilişkin araştırmalar,
 • Yeni nesil tarım makinaları ve teknolojilerinin adaptasyonu ve geliştirilmesi,
 • Tarımda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi,
 • Tarımsal otomasyon ile bilişim teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesi,
 • Tarımda enerji kullanımı, enerji verimliliği ve tarımsal elektrifikasyon
 • Hassas tarım,
 • Sera mekanizasyonu,
 • Sulama mekanizasyonu,
 • Tarımsal savaş mekanizasyonu,
 • Hayvancılık mekanizasyonu,
 • Tarımsal mekanizasyon işletmeciliği ve planlanması ile ilgili araştırmalar,
 • İşletmelerin tarımsal mekanizasyon sorunlarının belirlenmesi ve çözüm olanaklarının ortaya konulması ile ilgili araştırmalar,
 • Tarımda iş sağlığı ve güvenliği,
 • Tarım makinaları işletmeciliği ve planlaması,
 • Tarımsal mekanizasyonu alanındaki genel faaliyetler.

Projeler:

 • Sonuçlanan projeler: 15 proje
 • Devam eden projeler: 4 proje

Çalışan Personel Sayısı:

 • Yüksek lisans: 3 kişi
 • Ön lisans: 1 kişi

Biten Projeler ​ ​ ​
 Proje AdıYılProje Ekibi
1
Harran Ovasında Nadas Hububat Tarım Yönteminde Toprakta en fazla Rutubet Birikimi ve Verim Artışı Sağlayan Toprak İşleme Aletleri1986

Talat DEMİRÖREN

Cevdet KÖSE

2Şanlıurfa Yöresinde Kuru Koşullarda Buğday Tarımında Kullanılan Alet ve Makinelerin Yakıt, Zaman Verileri ve İş Başarıları1990Mehmet SİPAHİ
3
Harran Ovasında ikinci Ürün Soyanın Toprak İşleme Tekniği1991

Cabir HELALOĞLU

Hüseyin İ.FERHATOĞLU

4Şanlıurfa Harran Ovasında Mekanik Skraperle Yapılan Tesviye Çalışmalarında Zaman ve Yakıt Tüketimiyle İş Başarıları1993Mehmet SİPAHİ
5Şanlıurfa Harran Ovasında Pamuk ve Kırmızı Mercimek Tarımında Kullanılan Alet ve Makinelerin İşletme Değerleri1993Mehmet SİPAHİ
6Sulu Tarım Alet ve Ekipmanları ve Kullanılmaları1998Ahmet KIZIL
7Harran Ovasında İkinci Ürün Susamda Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2002

Ferhat ŞELLİ

Ahmet ÇIKMAN

Doç. Dr. Ramazan SAĞLAM

8Şanlıurfa İli Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen II. Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2006

Ahmet ÇIKMAN

Yasemin VURARAK

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

Tali MONİS

Dr. Cabir HELALOĞLU

9Şanlıurfa İlinde İşletme Büyüklüğü 50 ha ve Üzerinde Olan İşletmelerin Mekanizasyon Planlaması ve Bu İşletmelerde Makine Birlikleri Kurulması Olanakları 2007

Yasemin VURARAK

Ahmet ÇIKMAN

Dr. Cevdet SAĞLAM

10Harran Ovasında II. Ürün Mısırda Şeritsel Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2007

Ahmet ÇIKMAN

Yasemin VURARAK

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

Tali MONİS

A. Suat NACAR

İbrahim Halil ÇETİNER

11Güneş Pili Destekli Damla Sulama Sistemlerinin Kurulumu ve Sistem Performansının Teknik ve Enerji Maliyeti Yönünden Karşılaştırılması 2008-2012

Ümran ATAY

Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA

Yusuf IŞIKER

Ahmet ÇIKMAN

Abdullah Suat NACAR

Ufuk RASTGELDİ

Doç. Dr. Refik POLAT

Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK

İbrahim Halil ÇETİNER

12Harran Ovasında Drenaj ve Tuzluluk Sorunu Olan Alanlarda Dip Kazan ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının Karşılaştırılması 2012

Ahmet ÇIKMAN

Abdullah Suat NACAR

Yasemin VURARAK

Ümran ATAY

Tali MONİS

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

13GAP Bölgesi Harran Ovasında Kışlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması2012

Ahmet ÇIKMAN

Tali MONİS

Yasemin VURARAK

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

Ümran ATAY

İbrahim TOBİ

14Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Bir Makinenin Kurulumu Ve Diğer Enerji Kaynaklı Sulama Sistemleriyle Uygulamaya Dönük Etkinliğinin Araştırılması (TÜBİTAK-1001-110O541) 2011-2014

Ümran ATAY

Ufuk RASTGELDİ

Yusuf İŞIKER

Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK

Prof. Dr. BÜLENT YEŞİLATA

15Geleneksel Toprak işleme Sistemine Alternatif Olarak Doğrudan Anıza Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Şanlıurfa Örneği)2016

Ahmet ÇIKMAN

Tali MONİS

Abdullah Suat NACAR

Ümran ATAY

Yasemin VURARAK

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAMDevam eden Projeler ​ ​

 Proje AdıYılProje Ekibi
1
İlk Örnek Güneş Pilli Center Pivot Sulama Sisteminin Kurulumu (Karacadağ Kalkınma ajansı TRC2/15/YE-02/0026)2015-2018

Ümran ATAY

Sibel AKKUS BINICI

Ahmet ÇIKMAN

Tali MONIS

Gökhan AKKUS

GAP-YENEV

2

Türkiye' de Koruyucu Toprak İşleme, Doğrudan Ekim Araştırmaları ile Tarımsal Mekanizasyon Planlaması ve Destekleme Politikalarının Geliştirilmesi Projesi

Geleneksel Toprak İşleme Sistemine Alternatif Olarak Doğrudan Anıza Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Şanlıurfa Örneği)

2017-2021

Ahmet ÇIKMAN

Tali MONİS

Abdullah Suat NACAR

Ümran ATAY

3

 

Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi (GAPBKİ Başkanlığı)

 

2016-2019

Ümran ATAY

Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK

4Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi (GAPBKİ Başkanlığı)2017-2020

Ümran ATAY

Akın ÜN

Sami ABAMOR

Akif İLKHAN

Dr. Yusuf İŞIKER

Yrd. Doç. Dr. Nurettin BEŞLİ

Doç. Dr. Azmi AKTACIR

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK''