Üretme ve İşletme

Üretme ve İşletme Bölüm Başkanlığının Görev Tanımı 

  • Enstitünün bölgeye uygun tescil edilmiş çeşitlerini yeni üretim metotları ve teknikleri kullanarak üretmek bölge çiftçisinin hizmetine sunmak. 
  • Değişik bitki deseni konusunda üretim yapmak, anıza ekim ve sırta ekim gibi konularda çiftçiye örnek bir üretim sağlamak
  • Tarımsal araştırma Politikalarına uygun olarak ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan en yüksek getiriyi sağlayacak üretim konularına öncelik vermek,
  • Enstitüdeki diğer bölümlerde yürütülen bitkisel araştırma içerikli projelere destek vermek.
  • Bölümün teknik, yönetim ve yıllık çalışma programlarını idari-bütçe esaslarına göre yürütmek.
  • Bölüme ait bütün ihtiyaçların, bütçedeki ödenek dahilinde satın alınmasını yazılı olarak müdüriyet makamına sunmak. 
  • Yıllık çalışma programında beklenilen hedeflere ulaşmada, sorun çıkan yerlerde ve olası risklerin sebeplerinin, bir sonraki yıllara taşınmaması için bir rapor halinde müdüriyete bilgi vermek.
  • Enstitü Müdürünün vereceği ilave  görevleri yürütmek.

''