İdari Hizmetler

GENEL İDARİ HİZMETLER

​ ​ ​ ​
Sabri ATALAYSaymansabri.atalay@tarim.gov.tr2428721400
Ekrem ŞİŞANECİAyniyat Saymanıekrem.sisaneci@tarim.gov.tr2422510585/107
Muzaffer Erdal ERDEMUzmanmuzaffererdal.erdem@tarim.gov.tr2422510585/107
Necati DİKEÇLaborantnecati.dikec@tarim.gov.tr2428721400
Ahmet Şükür ÇİLİNGİRTeknikerahmetsukur.cilingir@tarim.gov.tr2428721400
Soner YORULMAZTekniker (Süt ve ürün)soner.yorulmaz@tarim.gov.tr2428721400
Nesrin BAŞTekniker (Ziraat)nesrin.bas@tarim.gov.tr2428721400
Recep ÖZDEMİRTekniker (Ziraat)recep.ozdemir@tarim.gov.tr2428721400
Bülent Savaş DÜZLÜTeknisyen(Elektronik)bulentsavas.düzlü@tarim.gov.tr2428721400
Ayhan BAŞERSağlık Memuruayhan.baser@tarim.gov.tr2422510585/111
Ercan ÇOTŞoförercan.cot@tarim.gov.tr2422510585/105
Şehali GÜLHANŞoförsehali.gulhan@tarim​.gov.tr2422510585/105
Erdoğan AKSOYV.H.K.İ.erdogan.aksoy@tarim.gov.tr2428721400
Ceyhun BOSTANLIKor. ve Güv. Gör.2428721400
Hakkı YILMAZKor. ve Güv. Gör.2428721400
Zeki HARMANKAYAKor. ve Güv. Gör.2428721400
Necdet YAMAÇKor. ve Güv. Gör.2428721400
Musa SEYHANEYILDIZKor. ve Güv. Gör.2428721400
Mustafa TUTARKor. ve Güv. Gör.2428721400​
''