Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar

Sempozyumlar
Enstitü tarafından 7-9 Şubat 2006 tarihleri arasında I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetim Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007 yılında Ulusal Su Günleri olmak üzere iki bilimsel toplantı düzenlenmiştir. 

I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetim Sempozyumu
I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetim Sempozyumuna Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyen, DSİ ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda çalışan araştırmacı ve diğer ilgililer olmak üzere toplam 150 kişi katılmıştır. Sempozyumda balıklandırma ve rezervuar yönetimini ilgilendiren konu ve araştırmalar (46 bildiri, 15 poster) tartışılmış, sempozyum sonunda bir panel düzenlenmiştir.​

Ulusal Su Günleri 2007
Her yıl geleneksel olarak su ürünleri konusunda çalışan araştırmacıları bir araya getiren ulusal su günleri 16-18 Mayıs 2007 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmiştir. Toplantı süresince canlı kaynaklar (75 bildiri), teknoloji strateji ve cansız kaynaklar (7 bildiri), su kirliliği ve çevresel kalite (22 bildiri), yetiştiricilik (17 bildiri), biyoteknoloji (13 bildiri) olmak üzere beş ana bölümde toplam 134 bildiri sunulmuştur. Toplantıya, birçok üniversiteden akademisyen, DSİ ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda çalışan araştırıcı ve diğer ilgililer olmak üzere toplam 200 kişi katılmıştır.

Uluslararası Toplantılar 

11-14 Aralık 2007 tarihleri arasında “Orta Asya Ülkelerinde İçsu Balıkçılığı ile Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu ve Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi” amacıyla yapılan çalıştay Enstitümüzün Beymelek biriminde gerçekleştirilmiştir. Türkiye ve 6 Orta Asya ülkesinden toplam 34 kişi çalıştaya katılmıştır.​
 

Enstitümüz, aşağıda isimleri listelenmiş uluslararası toplantılarda yardımcı görevler almıştır.

  • 9-18 Kasım 2007 Uluslar arası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyon Toplantısı
  • 21-28 Mayıs 2008 Avrupa İç Su Ürünleri Danışma Komisyon (EIFAC) Toplantısı
  • 13-17 Ekim 2008 Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Toplantısı
  • 07-09. Aralık.2011​ GFCM-SAC-SCSA "2nd Transversal Working Group on By-catch 
  • 03-07 Aralık 2012 Balık Yetiştiriciliğinde Sağlık Yönetimi Çalıştayı''