Üretim Potansiyeli Olan Türler

Ot sazanı (Ctenopharyngodon idella)

Enstitümüzde Ot sazanı anaç stoku mevcut olup, talep olması durumunda üretim yapılabilecektir. Bu türün üretimiyle ilgili metot oluşturulmuş olup enstitümüzün ihtiyaçları için zaman zaman üretim yapılmaktadır.

Yayın balığı (Silurus glanis)

Ülkemiz sularında doğal olarak bulunan ve talep gören bir türdür. Üretim için farklı bölgelerdeki kaynaklardan yavru ve anaç adayı olarak getirilen yayın balıkları büyütülerek anaç sürüsü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yeterli ağırlığa gelen balıklardan 2009 yılından itibaren  deneme amaçlı üretim çalışmaları yapılmakta olup anaç stoklarımız takviye edilerek çalışmalara devam edilecektir.

 

Dağ alası (Salmo turutta macrostigma)​

Ülkemiz sularında doğal olarak bulunan ve yerli bir tür olan Dağ alası için anaç stoku oluşturulmasına rağmen enstitümüzün sahip olduğu doğal su kaynakları sıcaklığının türün üremesi için gerekenden yüksek olması nedeniyle üretim yapılamamıştır. Fakat kapalı devre sisteminin yapılması durumunda üretim potansiyeli ve ekonomik değeri oldukça yüksektir​.

 

''