Eğitim Programları

Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması”​ AB E​şleştirme Projesi
“Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması" adlı Avrupa Birliği projesinin "Teknik Yardım" bileşeni aktiviteleri kapsamında 2010 yılı içerisinde Kepez ve Beymelek Birimlerinde 5 toplantı  gerçekleştirilmiştir.

Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması” AB Eşleştirme Projesi Toplantısı Natura 2000
“Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması” (Introduction of Stock Assessment to the Fisheries Management  System of Turkey-TIFSA) adlı AB Eşleştirme projesi kapsamında, 11-12.03.2010 tarihleri arasında  Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü  Kepez Biriminde gerçekleştirilen toplantıya Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığından Mr. Janez KASTELIC ve Almanya Gıda, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığından ve aynı zamanda Türk-Alman Danışmanı olarak görev yapan Helmut Mueller katılmıştır.  Mr. Janez KASTELIC toplantı süresince “Çevre Politikaları, Çevre Politikalarının Ortak Balıkçılık Politikası ile ilişkisi, Natura 2000, Habitat Direktifi, Kuş Direktifi ve bu direktiflerin Ortak Balıkçılık Politikası ile İlişkileri” konularında Enstitüsü Personeline bilgiler vermiştir.

Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması Teknik Yardım Projesi
“Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması” (Introduction of Stock Assessment to the Fisheries Management  System of Turkey-TIFSA) kapsamında gerçekleştirilen AB Teknik Yardım Proje toplantısına Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü  Kepez Biriminde gerçekleştirildi.  Toplantıya Teknik Yardım Proje lideri Sean P. Marriott, Dr. Francesco Colloca (Eğitim Koordinatörü) Dr. Christopher Mathews (Stok Değerlendirme Uzmanı) Eşleştirme Projesinde görevli uzmanlar Ulrich Alexander Grosch, Peter Ernst, Vidar Øresland, Doug Beare, Lars Hernroth, Christine Röckmann, Dr. Erdinç Güneş (TAGEM), Enstitü Müdürleri (Dr. Atilla Özdemir, Dr. Yılmaz Emre, Ali Kılıç ve Dr. Ramazan Küçükkara), enstitülerin ilgili personeli, KORGEM’den Mehmet Gündoğdu katılmıştır. 13-15.04.2010 tarihleri arasında süren toplantıda Teknik Yardım Projesinin tanıtımı, amacı, Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirme çalışmalarına katkıları ve projede görevli uzmanların tanıtımı yapıldı. Proje süresince verilecek eğitim programları hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi ve toplantı sonunda eğitimlerin verileceği yerler ile eğitim tarihleri belirlendi. 

Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması; Teknik Yardım Projesi toplantısı “ Stok Yönetimi ve Veri toplama”
21-25 Haziran 2010 tarihleri arasında düzenlenen kurs kapsamında Stok Yönetimi ve Avrupa Birliği Veri Toplama Mevzuatı, Stok Parametrelerinin Hesaplanması, Veri Toplama Çerçevesi Gereklilikleri ve Örnekleme Stratejisi konularında araştırmacılara teorik ve pratik bilgiler verilmiştir. Toplantıya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Trabzon Su Ürünleri  Merkez Araştırma Enstitüsü,  Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü personelleri ile Antalya, İzmir, Mersin, Muğla, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay il Tarım Müdürlüklerinden uzman toplam 29 teknik personel katılmıştır.


Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması; Teknik Yardım Projesi toplantısı "Populasyon Dinamikleri"
05-09 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen kurs kapsamında Dr. Francesco Colloca ve Dr. Alvaro Albella'nın katılımıyla "Popülasyon Dinamikleri" konulu toplantı, enstitümüz Kepez Biriminde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TAGEM'den Su Ürünleri Araştırmaları Şube Müdürü Yılmaz YAZAR, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Trabzon Su Ürünleri  Merkez Araştırma Enstitüsü,  Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Su Ürünleri Bölümü’nden 18 teknik personel ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 1 akademisyen olmak üzere toplam 20  kişi katılmıştır.

Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması; Teknik Yardım Projesi toplantısı "Lagünler ve Lagün Yönetimi“
Türk Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması" adlı Avrupa Birliği projesinin "Teknik Yardım" bileşeni aktiviteleri kapsamında 11-12 Ekim 2010 tarihlerinde "Lagünler ve Lagün Yönetimi" konulu eğitim, Uzman François Wenerus tarafından Enstitümüz Beymelek biriminde verilmiştir. Toplantıya TAGEM, TUGEM, KKGM, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü ile Adana, İzmir, Aydın, Mersin, Muğla İl Tarım Müdürlüklerinden konularında uzman toplam 20 teknik personel katılmıştır. ​


Doğu Akdeniz Bölgesinde Balıkçılık Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Projesi- EastMed’in Stok Tahmini Konusunda Daimi Çalışma Grubu I. Toplantısı
Doğu Akdeniz Bölgesinde Balıkçılık Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Projesi- EastMed’in Stok Tahmini Konusunda Daimi Çalışma Grubu I. Toplantısı 27 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihlerinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Beymelek yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

Doğu Akdeniz’de aday paylaşılan stokların belirlenmesi,  Stok tahmini için uygun olabilecek mevcut verilerin belirlenmesi, GFCM ihtiyaçlarını da karşılayacak tarzda stok tahmini için standart veri toplama metodolojinin belirlenmesi gibi konuların ele alındığı toplantıya Filistin, İtalya, Mısır, Lübnan, Yunanistan, Türkiye, FAO, Avrupa Birliği ve EastMed projesinden temsilciler katılmıştır. Toplantı 5 gün sürmüş ve ileriye yönelik ortak bilimsel çalışmalar için temeller atılmıştır.
Training Workshop on Stock Assessment of Selected Species of Elasmobranchs in the GFCM Area 
Akdeniz Balıkçılığı Genel Komisyonu (GFCM) ve FAO tarafından “Training Workshop on Stock Assessment of Selected Species of Elasmobranchs in the GFCM Area” kapsamında düzenlenen eğitim programı, 11 farklı ülkeden (İtalya, Mısır, Libya, Yunanistan, Morocco, Ukrayna, Türkiye ve Montenegro, Tunus, Cezayir, Kanada) gelen katılımcılarla, 8-12 Ekim 2012 tarihlerinde enstitümüzde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, kıkırdaklı balıkların omurgalarından yaş tayini konusunda teorik ve pratik bilgiler verilmiştir.​
Regional Workshop on the Enhanced Inland Fisheriesand Conservation
29 Ekim – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ve Enstitümüzün de destek verdiği “ Regional Workshop on the Enhanced Inland Fisheries and Conservation ” adlı toplantı Orta Asya ülkelerinden gelen uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve ülkemizden araştırmacılar katılmıştır. ​

''