Vizyon - Misyon

​​

Vizyonumuz

Yapacağı çalışmalarla Evrensel ve Ulusal balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlayan; bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan balıkçılık, balık yetiştiriciliği, su ekolojisi, su flora ve faunası konusunda araştırmalar yaparak bilgi üreten, bunları yayınlayarak ulusal balıkçılık faaliyetlerine birikim temin eden, faaliyet alanı için gereksinim duyulan teknolojik ilerlemeyi gündeme taşıyan ülkesel veya uluslar arası benzer Kurumlar arasında özlü bir araştırma, üretim ve eğitim kurumu olarak yer almaktadır.

Misyonumuz

Uluslararası kalitede çalışmalar yaparak kendi bünyesindeki veya görev sahası içindeki birimlerde çalışanlara ve balıkçılara meslek içi eğitim vererek; onların problem çözücü, ahlak değerlerini öncülleyen ve ekip çalışmalarına yatkın nitelikte yetişmelerini sağlamaktır. Balıkçılık ve yetiştiricilik alanlarında uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimi sağlayan araştırmalara yapmak, topluma katkı sağlamak ve balıkçılık uygulamalarına çözümler üreterek, balıkçılık ve yetiştiriciliğin topluma gıda kaynağı yönünden katkı sağlamasını teminen bu alanda katma değer oluşturulmasına yardımcı olmaktır.​

''