Balıkçılık Yönetimi

Enstitü faaliyet alanı içerisine giren lokalitelerde ( Kıyı, açık deniz, göl, baraj ve akarsular ) av ve avcılık teknolojilerine yönelik gerekli araştırma çalışmalarını projeler kapsamında analiz etmek, anılan lokalitelere uygun av yöntemlerini geliştirmektir. Balıkçılık yönetimlerinin oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmaktır. Ayrıca işleme, besin güvenliği, besin kalitesi, kontrolü ve biyoteknolojileri konusunda gerekli çalışmaları ifa etmektir.​

''