Staj

2018 Yılı Staj Başvuruları Sonuçlanmıştır.

Enstitümüzde 2018 yılında staj yapmak için başvuruda bulunan Stajyer adaylarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda, Staj Yürütme Komisyonu 32 üniversite öğrencisinin Enstitümüzde staj yapmasına karar vermiştir. Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin isimlerine linkteki dosyadan ulaşılabilir. Yaz dönemi stajları 02 Temmuz 2018'de başlayacaktır.

 

Stajı Kabul Edilen Öğrenci Listesi İçin tıklayınız

 

Staj başvurusu kabul edilen stajyerlerin aşağıda listelenen belgelerle birlikte, aşağıdaki linkte yer alan sözleşmeyi doldurup imzalaması ve hazırladıkları dosyayı elden, posta veya kargo yolu ile 8 Haziran 2018 tarihine kadar Enstitümüze göndermesi gerekmektedir.

Sözleşme İçin Tıklayınız

Stajyer dosyasında bulunması gereken belgeler

 

 1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan Enstitümüze hitaben yazılmış olan staj tarihi,süresini, "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumca ödeneceğini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
 2. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
 3. Sözleşme formu
 4. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun staj değerlendirme formu,
 5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Yeni tarihli öğrenci belgesi
 8. Staj Defteri ( Staj defteri, staj başlangıcında öğrenci tarafından getirilecektir)

Stajyerin dosyasında yukarıda istenilen belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

2018 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları sona ermiştir.

Bakanlığımızın Enstitümüze tahsis ettiği kontenjanın dolması nedeniyle staj başvuruları 31.01.2018 tarihi itibariyle sona ermiştir.

İlginiz için tesekkür ederiz.

2018 Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Başvuruları Başlamıştır

Zorunlu yaz dönemi stajını Enstitü Müdürlüğümüzde yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile ilgili yürütülecek işlemler 12.11.2014 tarih ve 769 sayılı Makam Olur'u ile onaylanarak yürürlüğü giren "Staj Yönergesi" uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Yönerge uyarınca üniversite öğrencileri staj başvurularını 02.01.2018 – 30.04.2018 tarihlerinde şahsen yapmak zorundadır, posta ve diğer şekillerde başvuru kabul edilmeyecektir. Staj için Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir. Başvuru sırasında verilen dilekçede öğrenim görülen kurum ve öğrencinin iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi ve telefon) belirtilmelidir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Staj başvuruları tamamlandıktan sonra Staj başvuruları tamamlandıktan sonra Staj Yürütme Komisyonu Mayıs ayı içerisinde staj başvurularının değerlendirmesini yapacak ve eğitim birimlerine bildirecektir.

Staj başvurusunda bulunacakların linkteki dilekçeyi doldurarak Enstitümüze başvurması gerekmektedir

 

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

Sorunlarınızı; egitimyayim@ziraimucadele.gov.tr adresine iletebilirsiniz.


2017 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları sona ermiştir.

Bakanlığımızın Enstitümüze tahsis ettiği kontenjanın dolması nedeniyle staj başvuruları sona ermiştir.

İlginiz için tesekkür ederiz.

2017 Yılı Staj Başvuruları Sonuçlanmıştır.

Enstitümüzde 2017 yılında staj yapmak için başvuruda bulunan Stajyer adaylarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda, Staj Yürütme Komisyonu 23 üniversite öğrencisinin Enstitümüzde staj yapmasına karar vermiştir. Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin isimlerine linkteki dosyadan ulaşılabilir. Yaz dönemi stajları 03 Temmuz 2017'de başlayacaktır.

Stajı Kabul Edilen Öğrenci Listesi İçin tıklayınız

Staj başvurusu kabul edilen stajyerlerin aşağıda listelenen belgelerle birlikte, aşağıdaki linkte yer alan sözleşmeyi doldurup imzalaması ve hazırladıkları dosyayı elden, posta veya kargo yolu ile 9 Haziran 2017 tarihine kadar Enstitümüze göndermesi gerekmektedir.

Sözleşme İçin Tıklayınız

Stajyer dosyasında bulunması gereken belgeler

 1. Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
 2. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
 3. Sözleşme formu
 4. Staj değerlendirme formu,
 5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Yeni tarihli öğrenci belgesi
 8. Staj Defteri ( Staj defteri, staj başlangıcında öğrenci tarafından getirilecektir)

Stajyerin dosyasında yukarıda istenilen belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

2017 Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Başvuruları Başlamıştır.

Zorunlu yaz dönemi stajını Enstitü Müdürlüğümüzde yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile ilgili yürütülecek işlemler 12.11.2014 tarih ve 769 sayılı Makam Olur'u ile onaylanarak yürürlüğü giren "Staj Yönergesi" uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Yönerge uyarınca üniversite öğrencileri staj başvurularını 02.01.2017 – 28.04.2017 tarihlerinde şahsen yapmak zorundadır. Staj için Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir. Başvuru sırasında verilen dilekçede öğrenim görülen kurum ve öğrencinin iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi ve telefon) belirtilmelidir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Staj başvuruları tamamlandıktan sonra Staj Yürütme Komisyonu Mayıs ayı içerisinde staj başvurularının değerlendirmesini yapacak ve eğitim birimlerine bildirecektir.
Staj başvurusunda bulunacakların linkteki dilekçeyi doldurarak Enstitümüze başvurması gerekmektedir
 
 
Sorunlarınızı; egitimyayim@ziraimucadele.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

2016 Yılı Staj Başvuruları Sonuçlanmıştır.

Enstitümüzde 2016 yılında staj yapmak için başvuruda bulunan Stajyer adaylarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda, Staj Yürütme Komisyonu 26 üniversite öğrencisinin Enstitümüzde staj yapmasına karar vermiştir. Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin isimlerine linkteki dosyadan ulaşılabilir. Yaz dönemi stajları 11 Temmuz 2016'da başlayacaktır.

Staja Kabul Edilen Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız

 

Staj başvurusu kabul edilen stajyerlerin aşağıda listelenen belgelerle birlikte, aşağıdaki linkte yer alan sözleşmeyi doldurup imzalaması ve hazırladıkları dosyayı elden, posta veya kargo yolu ile 3 Haziran 2016 tarihine kadar Enstitümüze göndermesi gerekmektedir.

Sözleşme İçin Tıklayınız


Stajyer dosyasında bulunması gereken belgeler

 1. ​Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
 2. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
 3. Sözleşme formu
 4. Staj değerlendirme formu,
 5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf,

Stajyerin dosyasında yukarıda istenilen belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.​

 

2016 yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Başvuruları Başlamıştır.

Zorunlu yaz dönemi stajını Enstitü Müdürlüğümüzde yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile ilgili yürütülecek işlemler 12.11.2014 tarih ve 769 sayılı Makam Olur'u ile onaylanarak yürürlüğü giren "Staj Yönergesi" uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Yönerge uyarınca üniversite öğrencileri staj başvurularını 01.01.2016 - 30.04.2016 tarihlerinde şahsen yapmak zorundadır. Staj için Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü, Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir. Başvuru sırasında verilen dilekçede öğrenim görülen kurum ve öğrencinin iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi ve telefon) belirtilmelidir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Mayıs ayı içerisinde eğitim gördükleri kurumlan vasıtasıyla aşağıdaki belgeler istenir:

1-Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,

2-Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,

3-31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,

4-Staj değerlendirme formu,

5-2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

6-2 adet vesikalık fotoğraf

Staj başvuruları tamamlandıktan sonra Staj Yürütme Komisyonu Mayıs ayı içerisinde staj başvurularının değerlendirmesini yapacaktır. Bu değerlendirmede yukarıdaki belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Staj başvurusunda bulunacakların linkteki dilekçeyi doldurarak Enstitümüze başvurması gerekmektedir

Dilekçe örneği için tıklayınız.

Sorunlarınızı egitimyayim@ziraimucadele.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

2015 Yılı Staj Dönemi İşlemleri...

​Zorunlu yaz dönemi stajını Enstitü Müdürlüğümüzde yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile ilgili yürütülecek işlemler 12.11.2014 tarih ve 769 sayılı Makam Olur'u ile onaylanarak yürürlüğü giren "Staj Yönergesi" uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Yönerge uyarınca üniversite öğrencileri staj başvurularını 01.01.2015 - 30.04.2015 tarihlerinde şahsen yapmak zorundadır. Başvuru sırasında verilen dilekçede öğrenim görülen kurum ve öğrencinin iletişim bilgileri (adres ve telefon) belirtilmelidir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumlan vasıtasıyla aşağıdaki belgeler istenir:
1-Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi-süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
2-Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,
3-31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan “iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin” stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” formu,
4-Staj değerlendirme formu,
5-2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
6-2 adet vesikalık fotoğraf
Staj başvuruları tamamlandıktan sonra Staj Yürütme Komisyonu Mayıs ayı içerisinde staj başvurularının değerlendirmesini yapacaktır. Bu değerlendirmede yukarıdaki belgelerden herhangi birisinin eksik olması durumunda veya usulüne uygun olmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

2015 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları Kapanmıştır...

Bakanlığımızın Enstitümüze tahsis ettiği kontenjanın dolması nedeniyle staj başvuruları kapanmıştır. 

İlginiz için teşekkür ederiz...

Enstitümüzde 2015 Yılında Staj Yapmak için Başvuruda Bulunan Stajyer Adaylarının Değerlendirme Süreci Tamamlanmıştır.

Enstitümüzde 2015 yılında staj yapmak için başvuruda bulunan Stajyer adaylarının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonucunda, Staj Yürütme Komisyonu 18 üniversite öğrencisinin Enstitümüzde staj yapmasına karar vermiştir. Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin isimlerine linkteki dosyadan ulaşılabilir. Yaz dönemi stajları 29 Haziran 2015'de başlayacaktır. 


Stajı Kabul Edilen Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız


​Staj başvurusu kabul edilen stajyerlerin aşağıdaki linkte yer alan sözleşmeyi doldurup imzalayarak posta veya kargo yolu ile 10 Haziran 2015'den önce Enstitümüze göndermesi gerekmektedir. 


Sözleşme İçin Tıklayınız

''