31.5.2018 / Gösterim Sayısı : 288

Tahıl Hastalıkları ile Mücadele için Bölgesel Araştırma Merkezi

#Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi Açılışı

İzmir, Türkiye -  Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin açılışı ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ICARDA, tahıl pas hastalıklarına karşı mücadeleye yardımcı olmaya yönelik çabaları resmileştirdi.
İzmir’de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yer alan Merkez, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve ICARDA işbirliği ile kurulmuş ve açılışı TAGEM Genel Müdürü H. Gazi Kaya, ICARDA Genel Müdürü Aly Abousabaa ve diğer davetlilerin katılımı ile 30 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşmasında TAGEM Genel Müdürü H. Gazi Kaya ICARDA ile ortaklığı sürdürmeyi ümit ettiklerini; ICARDA ile birlikte, pas hastalıklarının kontrolüne yardımcı olabilecek yenilikçi çözümler geliştirecek şekilde, küresel kaynaklar haritasında İzmir’in de yer almasını sağlayacaklarını söyledi.
Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi, pas hastalıklarının tahıl tarımını olumsuz etkilediği ülkelerde, yapılacak sörveylerle pas hastalığının varlığını ve takibini yönetecek, çözüm üretmek için pas hastalık etmenlerinin fizyolojik ırklarını tanımlayıp, hareketlerini takip edecek, aynı zamanda, mevcut buğday ve arpa çeşitleri ile ıslah edilmiş yeni çeşit adaylarının sarı, kahverengi ve kara pas hastalıklarına karşı tarla dayanıklılıklarının belirlenmesini sağlayacaktır. Gelişmekte olan dünyadaki ilk örneği olan son teknoloji biyo-güvenlik tesisi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilerek inşa edilmiştir. Merkezin kurulmasını aynı zamanda Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Arap Fonu, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışmanlığı Grubu (CGIAR) Buğday Araştırma Programı, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT), Cornell Üniversitesi Borlaug Küresel Pas Girişimi ve UK Yardım Fonu (UKAID) desteklemiştir.
ICARDA Genel Müdürü Aly Abousabaa da açılış konuşmasında gelişmekte olan ülkelerdeki birçok hane için çiftçiliğin tek gelir kaynağı olduğunu, ana ürünün pas hastalığından etkilenmesinin de verimi, dolayısıyla ailelerin ve toplulukların dayanma gücünü tehdit edeceğini, bu nedenle, pas hastalıklarının ortaya çıkma riskine karşı çiftçilere yardımcı olmak için araştırma çalışmalarına yapılan yatırımın artırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
TÜRKİYE ve ICARDA, son beş yılda bilimsel araştırma faaliyetleri üzerinde işbirliği yapmaktadır. İşbirliği, pas hastalıklarının kontrolü için pas hastalık araştırmalarının yanı sıra eğitim ve bölgesel işbirliği ihtiyacının önemini de gündemde tutmaktadır. Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi, şu anda ulusal ve uluslararası ıslah programlarından gelen yaklaşık 16.000 buğday materyalini değerlendirmektedir. TÜRKİYE ve ICARDA, pas hastalıklarına uzun süre dayanıklı olabilecek yeni çeşitlerin geliştirilmesi yoluyla ıslah programlarını daha etkin hale getirmek için çalışmalardan elde edilen verileri ve bulguları kullanmaktadır.
Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi, Orta ve Batı Asya ile Kuzey ve Sahra altı Afrika'daki ulusal ıslah ve patoloji programlarıyla yakın işbirliği yapacak; Danimarka, Fransa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmiş tahıl pas laboratuvarları ile de yakın bir şekilde çalışacaktır.
İzmir, dünyadaki buğday üretiminin % 30'undan fazlasını karşılayan Güney, Doğu ve Kuzey Afrika'yı Batı, Orta ve Güney Asya ile birleştiren “buğday kuşağı”nın merkezinde stratejik bir konuma sahiptir. Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi buradan, ulusal buğday ıslah programlarına stratejik destek sağlayacak; bu da, tahıl pas hastalık salgınlarına karşı çiftçilerin, politika yapıcıların ve ulusal tarımsal araştırma ve yayım hizmetlerinin, hızla yanıt vermelerine yardımcı olacaktır.
''