Ulusal Arazi Gen Bankası

​15 Ağustos 1992 tarih ve 21316 sayılı "Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik" ile ülkemizde mevcut bitki genetik kaynaklarının toplanması ve muhafazası görevi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmiştir. 1970'lerden bu yana muhafaza çalışmalarında bulunan kamu ve kamu dışı sektörden birçok kuruluş ve program arasındaki muhafaza faaliyetlerini uyumlaştırmak ve koordine etmek amacıyla, Ülkesel Bitki Genetik Kaynakları Araştırma Projesi oluşturulmuştur. 1995 yılından başlayarak çalışmalar, Tarımsal Araştırma Projesinin yürürlüğe girmesi ile "Doğal Kaynaklar ve Çevre Araştırma Fırsat Alanı" çerçevesinde "Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik ve Muhafazası" ve "Doğal Kaynak İçin Veri Tabanı Oluşturma ve Erken Uyarı Sistemi Geliştirme" programları içinde yürütülmektedir. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ulusal programın Koordinasyon Merkezi olarak görev yapmakta ve koordinasyon görevi Bitki Genetik Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir. "Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik ve Muhafazası" Program çerçevesinde ülkemiz orjinli meyve ve bağ genetik kaynakları materyali, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı, 16 kuruluşun bünyesinde bulunan arazi gen bankalarında saklanmaktadır. Toplama çalışmaları ile elde edilen meyve ve bağ genetik kaynakları materyali, türün ekolojik istekleri dikkate alınarak uygun ekolojilerde ve biri emniyet duplikasyonu olmak üzere en az iki farklı kuruluşun arazi gen bankasında muhafaza edilmektedir. Meyve ve bağ genetik kaynakları materyalinin etkin biçimde saklanması, izlenmesi ve kullanılması amacıyla; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatör kuruluş olarak, "Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik ve Muhafazası" Program çerçevesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı, araştırma istasyonları ve enstitülerin bünyesinde bulunan, Meyve ve Bağ Genetik Kaynakları koleksiyonlarının veri tabanını sorumlusudur.​ Arazi Gen Bankaları Veri Tabanına erişim, Bakanlığımız  Araştırma Enstitülerinde, ilgili veritabanı sorumlusu teknik elemanlara açıktır. Erişim için lütfen tıklayınız.​

''