Misyonumuz

-Bölgenin tarımsal özelliklerine ve önceliklerine uygun ürün gruplarında ülke düzeyinde proje merkezi olma görevini de yürütecek biçimde tarımsal araştırmalar yürütmek.

-Bölgeler arası ortak konularda hazırlanacak araştırma projelerinde uygulayıcı ya da koordinatör olarak görev almak.

-Bölgede mevcut diğer kamu-özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğini geliştirmek.

-Bölgede belli ekonomik öncelikleri olan ürün ya da ürün gruplarında üretimi sınırlayan sorunları belirlemek ve bunlara çözüm getirecek araştırmaları planlamak, programlamak, projelendirmek ve uygulamak.

-Bölge içerisinde araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını hızlandırmak amacıyla üretici koşullarındaki araştırma hizmetlerini programlamak ve yürütmek, il müdürlüklerince yürütülecek demonstrasyon programlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi konularında yardımcı olmak.

-Türkiye'deki bitkisel çeşitliliğin saptanması, korunması ve değerlendirilmesi konularında araştırmalar yürütmek

-Yüksek verimli, kaliteli, biotik ve abiotik stres koşullarına ve hastalıklara dayanıklı çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği araştırmalarını yürütmek.

-Arıcılık araştırmaları yapmak, koloni geliştirmek.

-Tescilli çeşitlerin dereceli tohumlukları, sertifikalı fidan, damızlık hayvan ve ana arı üretim çalışmalarını yürütmek.

-Araştırma sonuçlarının hızlı ve etkili biçimde uygulamaya aktarılmasına yönelik olarak yürütülen çiftçi koşullarında deneme çalışmaları yürütmek ve bilgi alış veriş toplantıları düzenlemek.

​ 

''