İşletme ve Üretme

Bölüm Hakkında

Bölüm Başkanı: Esra SINAV

Görevi :

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü içerisinde araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için projelere lojistik destek sağlamak, çalışma gruplarında yer almak, İşletme Üretme Bölümünün sorumluluk sahasında bulunan üretime yönelik faaliyetlerde bulunmak. Genetik kaynakların toplanması, gen bankasında ve arazi gen bankalarında muhafazası tarımsal üretimin artırılması; tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi doğal, karakterizasyonu, değerlendirilmesi, ıslah ve yetiştirme, tohumluk, konularında hizmetiçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Göreviyle ilgili her türlü yazı, rapor ve veri kayıtlarını bilgisayar ortamında yazmak ve kaydetmek, göreviyle ilgili seminer, konferans ve kongre gibi etkinliklere bildiriler sunmak üzere katılmak yada izleyici olarak takip etmek, katıldığı ve / veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli olarak iyileştirme fırsatları araştırmak, iyileştirme önerileri geliştirmek, gerekli onayları alıp sürecin yeni akışını uygulamaya koymak, Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili amirinin vereceği görevleri yapmak, Görevini İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurallarına uygun olarak yapmak, kullanılması gerekli koruyucu malzemelerin kullanmak ve kullandırmaktır.

Bunun yanında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne tahsisli arazilerde üretim faaliyetlerini planlamak ve uygulamaktır. Toplam 2200 da alanda bu faaliyetler sürdürülmektedir.​​

Bölüm Personeli

​Esra SINAV Ziraat Yüksek Mühendisiesra.sinav​@tarim.gov.tr1160
​​Süleyman ÇAĞIRTeknikersuleyman.cagir@tarim​.gov.tr1170
Erseven ULUS
Teknisyen
erseven.ulus@tarim​.gov.tr1102

Bölüm Resimleri

​İçerik

''