Kitaplar

 No Kitap Adı​ ​Yazar ​​Yıl
157
​Arıcılarla El Ele Aktif EğitimeMustafa KÖSOĞLU
​2017
156
​Arıcılıkta Ürün Çeşitliliğinin Arttırılması ve Pazarlama Stratejileri
Erkan TOPAL
​2016
141​Türkiye Gıda ve Tarım Bitki Genetik Kaynaklarının Durumu (ISBN 978-975-407-292-1)​​Dr.Ayfer TAN​2010
136Ege Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türleri (Yenilen Otlar) Dr.Ayfer TAN ve Doç.Dr.Tuncer TAŞKIN2009
127Süt Sığırcılığı Hizmet İçi Eğitim BildirileriDr. A. Ertuğ FIRAT (Ed.)2007
126Damızlık Genç Sığırların YetiştirilmesiDr. Sencer TÜMER2006
125TAYEK Ege Marmara Dilimi 2006 Yılı Bahçe Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN ve Dr. Şeref AKSU (Eds.)2006
124Kültür Mantarı YetiştiriciliğiDr. Şeref AKSU2006
123TAYEK Ege Marmara Dilimi 2006 Yılı Tarla Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN ve Dr. Ali PEKSÜSLÜ (Eds.)2006
122TAYEK Ege Marmara Dilimi 2004 Yılı Hayvancılık Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN ve Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK (Eds.2006
121Bitki Islahında İstatistik ve Genetik MetotlarDr. A. Şemsettin TAN (Ed.)2005
120TAYEK Ege Marmara Dilimi 2005 Yılı Tarla Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN, Dr Ali PEKSÜSLÜ ve Dr. Şeref2005
119TAYEK Ege Marmara Dilimi 2004 Yılı Bahçe Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN ve Dr. Şeref AKSU (Eds.)2005
118TAYEK Ege Marmara Dilimi 2004 Yılı Hayvancılık Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN ve Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK (Eds.2005
117TAYEK Ege Marmara Dilimi 2004 Yılı Tarla Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN (Ed.)2004
116TAYEK Ege Marmara Dilimi 2004 Yılı Bahçe Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN ve Dr. Şeref AKSU (Eds.)2004
115TAYEK Ege Marmara Dilimi 2004 Yılı Hayvancılık Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2004
114Bitki IslahıDoç. Dr. Nevin AÇIKGÖZ2004
113TAYEK Ege Marmara Dilimi 2003 Yılı Tarla Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2003
112Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Genetik Kaynakları ÇalışmalarıDr. Ayfer TAN,Abdullah İNAL2003
111TAYEK Ege Marmara Dilimi 2003 Yılı Bahçe Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN, Dr. N. ERCAN, Dr. A. AYDIN, 2003
110TAYEK Ege Marmara Dilimi 2003 Yılı Hayvancılık Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN, Dr. A. İ. ÖZTÜRK, Dr. N. ERC2003
109TAYEK/TYUAP Ege Marmara Dilimi 2002 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN, Dr. A. AYDIN, Dr. N. ERCAN, 2002
108KekikAli Osman SARI,Bilgin OĞUZ2002
107TAYEK/TYUAP Ege Marmara Dilimi 2002 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN, Dr. N. ERCAN, Dr. A. AYDIN, 2002
106TYUAP Ege Marmara Dilimi 2002 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriDr. A. Şemsettin TAN, Uzm. M. A. GÜL, Dr. N. ERCAN2002
105Tütün TarımıAli PEKSÜSLÜ2002
104SilajSencer TÜMER2001
103TAYEK/TYUAP Ege Marmara Dilimi 2001 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirilerAnonim2001
102TAYEK/TYUAP Ege Marmara Dilimi 2001 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2001
101Türkiye Tütün ÇeşitleriA. Saniye GENCER2001
100TYUAP Ege Marmara Dilimi 2001 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2001
99TYUAP Ege Marmara Dilimi 2000 Yılı Bahçe Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2000
98TYUAP Ege Marmara Dilimi 2000 Yılı Tarla Bitkileri Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2000
97TYUAP Ege Marmara Dilimi 2000 Yılı Hayvancılık Bilgi Alış Veriş Toplantısı BildirileriAnonim2000
96HetorosisDr. A. Şemsettin TAN2000
95Buğdayda Soğuk ZararıMesut KANBERTAY1997
94Ege Bölgesinde Çekirdeksiz Kuru Üzümün Bugünkü Durumu, Geleceği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, 14 Ekim 1996Macit ULUBELDE1997
93Ana Arı Yetiştirme Metodlarıİlyas ALATAŞ1997
92Genetik Çeşitliliğin In-situ Muhafazası ProjesiAnonim1996
91Hayvancılıkta Kaliteli, Bol ve Ucuz Kaba Yem Arayışına Bir Çözüm: TYUAP Ege-Marmara Dilimi Çiftçi Şartlarında Silaj Deneme ve Demonstrasyonları, 1983-1994Sencer TÜMER1996
90Ege Bölgesi Mısır Çeşit Performans Denemeleri 1993 Yılı ProgramıCahit KONAK1994
88TYUAP Ege Marmara Dilimi 1992 Yılı ProgramıAnonim1992
87TYUAP Ege Marmara Dilimi 1991 Yılı ProgramıAnonim1991
86Plastik Örtülü Yüksek Tünelde Tütün KurutmaAhmet USTURALI,Reşat APTİ,Gülden YAZAN,Hacer OTAN1991
85Ege ve Güney Marmara Bölgesi Buğday Üretiminde Genel GörünümTurgay DİZDAROĞLU Cevdet DUTLU1990
84Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi Ege Marmara Dilimi 1990 Yılı ProgramıAnonim1990
83TütünReşat APTİ,Hacer OTAN1989
82Patates TarımıNoyan KUŞMAN,Mümtaz ERASLAN,Fatma ERASLAN,Nedim Çİ1988
81Turunçgillerde Göz Aşısı Metodu ile Fidan ÜretimiÖmer ÖZCAN1988
80TYUAP Ege – Marmara Dilimi 1988 Yılı ABAV ve ÇŞD ProgramıAnonim1988
79Bakla TarımıAyşe KITIKI1987
78Bitki Doku Kültürleri Yöntemleri ve Uygulama AlanlarıNurten GÖNÜLŞEN1987
77Çeltik TarımıMehmet OĞRAŞ1987
76Nohut TarımıNevin AÇIKGÖZ1987
75Doktora Çalışmaları Özetleri (1980-1985)Anonim1987
74TYUAP Ege Marmara Dilimi 1987 Yılı ProgramıAnonim1986
73Türkiye Bitki Genetik Kaynakları Meyve ve Bağ EnvanteriNurten GÖNÜLŞEN1986
72Ayçiçeğinde Mukavemet Islahının Önemli İlkeleri ve Önemli Hastalık Etmenleri, Zararlılar ve Yabancı Otlarİbrahim DEMİR, A. Şemsettin TAN​​1986
71Bitki Genetik Kaynakları Terimler Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)Macit ULUBELDE,Ayfer TAN,M. Nevzat ALAN1986
70Bitki Genetik Kaynakları El KitabıM. Nevzat ALAN1986
69Doğu ve Güneydoğu Tütün Populasyonlarının Morfoloji, Verim ve Kalite Bakımından AnaliziReşat APTİ1985
68Erzurum ve Diğer Bölgelerde Tohumluk ve Yemeklik Patateslerde Görülen Mikoplazma Hastalığı ve SavaşımıMümtaz ERASLAN1985
67Ege Bölgesi 1985-86 Yılı Çiftçi Şartlarında Deneme ProgramıAnonim1985
66Türkiye'de Tütün İçin Yeni Bir Hastalık "Yalancı Orabanş"ın Tanıtımı ve Hastalık Üzerine Bir AraştırmaA. Şemsettin TAN1985
65Ege Tütünlerinde Dikim Sıklığının Verim ve Kaliteye EtkisiYücel MÜFTÜOĞLU, Gülden YAZAN,Fatma KOCA ve S. Ali1985
64Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Araştırma Kuruluşları ile Çeşitli Fakültelerde "Bitki Doku Kültürleri" ÇalışmalarıNurten GÖNÜLŞEN1985
62Türkiye'de Fungal ve Bakteriyel Patates Hastalıkları SörveyiFatma ERASLAN1985
61Türkiye'de Meyve İşleme Sanayiinin Bugünkü Durumunun Genel Bir DeğerlendirilmesiTurgay DİZDAROĞLU1985
60Kamu Hayvancılık Kurumları Büyük ve Küçükbaş Hayvanlar RehberiSencer TÜMER, Meryem ERDEM,Gül ÇELEN1985
59Bitki Islahında Kullanılan İngilizce SözlükNedim ÇİÇEK1985
58Türkiye'de Önemli Yem Bitkilerinin Üretimi, Yetiştirilmesi ve Bazı Tescilli Çeşitlerin Özellikleri ile Tohumluk SorunlarıAlper ÜREM1985
57Tütünün Kimyasal Yapısının ve Kalite Niteliklerinin Toprak Unsurları ile Olan İlişkisiYücel MÜFTÜOĞLU1985
56Ekmeklik Buğdaylarda Verim Öğeleri ve Proteinin Kalıtımı Üzerinde AraştırmalarAli Osman EKSE,İbrahim DEMİR1985
55Turunçgillerin TaksonomisiMacit ULUBELDE1985
54Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünün Kuruluşu ve ÇalışmalarıKaşif TEMİZ1985
53Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Siyah Alaca, Esmer ve Simmental Sığırların Çeşitli Verim Özellikleri Üzerinde AraştırmalarSencer TÜMER,Alpaslan KIRCALIOĞLU,Muzaffer NALBANT1985
52Siyah - Alaca ve Esmer Sığırlarda Az Sütle Buzağı Büyütme ve Erken Damızlıkta Kullanma OlanaklarıSencer TÜMER1984
51Ege Bölgesi İllerinde Arıcı Koşullarında Varroa Parazitine Karşı Mücadele DenemeleriAnonim1984
50Turunçgil AnaçlarıM. Ömer ÖZCAN,Macit ULUBELDE1984
49Melez Sorgum Tohumluğu Elde Edilmesinde Erkek Kısırlığından Yararlanma Olanakları Üzerinde AraştırmalarMehmet OĞRAŞ1984
48Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri SözlüğüCafer O. SABANCI1984
47Bitki Islahının Temel İlkeleriÇeviren Dr. Haldun ERESEN, Yazar Prof.Dr. Hermann 1984
46Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde Sebzecilik AraştırmalarıErol URAZ, Tülin BAŞ, Nurhayat FİLİZ,M. Nevzat ALA1984
45Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde Soya ÇalışmalarıZiya KUTLU,Suat CİNSOY,Meral DUMAN,Nevin AÇIKGÖZ,A1984
44Buğday Soğuk Zararının Oluşumu, Belirtileri ve 1983 Yılında Ege Kıyı Kesiminde Üretime EtkileriMesut KANBERTAY1984
43Maviküfe Dayanıklı Ege Karabağlar ve Diğer Bazı Tütün Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Diallel Melez AnalizleriHacer OTAN1984
42Patates Tohumluk Üretim Organizasyonu ve Türkiye İçin Patates Üretim Program ÖnerisiBelgin GÖMEÇ, Çetin ÖZBAYRAM, Alaattin HACIMÜEZZİN1984
41Patateste Çeşit Muhafaza Islahı ve Türkiye'deki UygulamasıBelgin GÖMEÇ, Çetin ÖZBAYRAM1984
40Ülkesel Bitki Genetik Kaynakları Araştırma Projesi 1981-82 Yılı Toplamaları ve İntrodüksiyonlarıAnonim1984
39Tohumculuk Endüstrisi Açısından Bitki Genetik KaynaklarıKaşif TEMİZ , Nedret SETTAR,Ayfer TAN1984
38Turunçgillerde Soğuk Zararı ve Korunma YöntemleriMacit ULUBELDE,Ömer ÖZCAN1984
37Bezelye El KitabıM. Nevzat ALAN1984
36Ege Bölgesi 1984 Yılı Çiftçi Şartlarında Deneme ProgramıAnonim1984
35Folbex-VA İlacının Varroa Parazitine Karşı Etkinliğinin Saptanması Üzerine AraştırmalarA. İnci TEMİZ1983
34Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması ve KorunmasıMacit ULUBELDE1983
33Biçim Zamanı ve Üre İlavesinin Hasıl Mısır Silo Yeminin Değerine Etkileri Üzerine Bir AraştırmaKahraman ÖZKAN,Muzaffer NALBANT1983
32Denizli İli Çivril İlçesi Bağ İşletmelerinde Üzüm Üretiminin Değerlendirilmesi Maliyeti ve Sorunlarına İlişkin Bir AraştırmaCem BALKAN,Turgay DİZDAROĞLU,Ahmet SAĞDEMİR1983
31İzmir ve Çevresinde Üretilen Bazı Balların Orijinlerine Bağlı Olarak Bileşimleri ve Çeşitli Özellikleri Üzerine AraştırmalarA. İnci TEMİZ1983
30Sayısal Taksonomik Yöntemlerle Varyasyonun SaptanmasıAyfer TAN1983
29Nohut Antraknozu Ascochyta rabie Labr.'nin Dayanıklılık Kaynakları ve Dayanıklılığın Kalıtımı Üzerine AraştırmalarNevin AÇIKGÖZ1983
28Salep Bitkilerinden Orchis anatolica Boiss'in Doku Kültürü ile ÜretimiNurten GÖNÜLŞEN1983
27Bitki Doku Kültürleri ÇalışmalarıNurten GÖNÜLŞEN1983
26Kimi Silo Yemlerinin Maliyeti Üzerine AraştırmalarAsım KILIÇ, Muzaffer NALBANT1982
25Genetik Mühendisliğinde Kromozom ManipulasyonlarıNedim ÇİÇEK1982
24Turunçgillerde Yaprak AnalizleriMacit ULUBELDE1982
23İzmir İli Tarımsal Ürün İhracatçılarıCem BALKAN1982
22Index SeminumAnonim1982
20Kantitatif Genetiğe Giriş ve Diallel AnalizlerRüstem AKSEL1982
19Türkiye Bitki Genetik Kaynakları Meyve-Bağ EnvanteriEngin ÇETİNER1981
17Bitki Islahı SimpozyumuAnonim1980
14Mısır Şubesi Tanıtım BroşürüNULL2009
13Batı Anadolu I. Arıcılık SemineriAnonim1977
12Bilimsel Araştırma Yapma ve Yayma TekniğiAnonim1978
10Batı Anadolu Kamu Hayvancılık KurumlarıAnonim1978
128TAYEK 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriAnonim2007
129TAYEK 2007 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.A. Şemsettin TAN, Dr. Selim TOKMAK2007
130TAYEK 2007 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.A. Şemsettin TAN, Dr. Ali PEKSÜSLÜ2007
131TAYEK 2008 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.A. Şemsettin TAN, Üzeyir KARACA, Dr. Alev KIR2008
132TAYEK 2008 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.A. Şemsettin TAN, Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Dr. Aev KIR2008
133BAHÇE 2008 TAYEK Dr.A. Şemsettin TAN, Dr. Alev KIR2008
134Tarla TAYEK Dr. Ali PEKSÜSLÜ Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Uz. Nüket ATİKYILMAZ, Dr. Eylem TUGAY2009
135Bahçe TAYEK Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Dr. Alev KIR2009
1372009 TAYEK Hayvancılık Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Üzeyir KARACA, Vet.Hek. Oya BORAN2009
1382010 BAV Tarla Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Uz. Nüket ATİKYILMAZ2010
1392010 BAV Bahçe Bitkileri Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Dr. Alev KIR2010
1402010 BAV Hayvancılık Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Üzeyir KARACA2010
1422011 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Dr. Ali PEKSÜSLÜ, Üzeyir KARACA2011
143Assessment of Research Potential of Aegean Agricultural Research InstituteDr. Ali Osman SARI   Dr. Ahmet Semsettin TAN    Dr. Ayfer TAN2011
1442011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.Ali PEKSÜSLÜ, Dr. Gülden HASPOLAT2011
1452011 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.Ali PEKSÜSLÜ, Uzm.Nüket AY2011
146Susam TarımıDr.A.Şemsettin TAN2012
147ETAE Tescilli ÇeşitlerAnonim2012
148ETAE BGK Çalışmaları ve Ulusal Gen BankasıDr.Ayfer TAN2012
149AEGEAN BGK İngilizceDr.Ayfer TAN2012
150İngilizce-Türkçe Sığırcılık SözlüğüDr.Sencer TÜMER2012
1512012 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.Ali PEKSÜSLÜ, Dr.Gülden HASPOLAT2012
1522012 Yılı Hayvancılık Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı BildirileriDr.Ali PEKSÜSLÜ, Üzeyir KARACA2012
''