Toprak, Yaprak, Su Analiz Laboratuvarı


-Toprağın Verimlilik Analizleri: (Bünye,  % Toplam Kireç (Caco3), % Aktif Kireç, % Toplam Eriyebilir Tuz, % Organik Madde, pH, % Total Azot, Alınabilir Fosfor, Değişebilir Potasyum, Kalsiyum Ve Magnezyum, Demir, Çinko, Mangan, Bakır, Alınabilir Bor,Silisyum)

-Toprak Örneklerinde Toplam Ağır Metal Analizleri: (Kurşun, Nikel, Kadmiyum, Kobalt, Krom)​


​ 

-Yaprak Örneklerinde Makro Ve Mikro Analizler: (Toplam Azot,  Fosfor, Potasyum, Kalsiyum,  Magnezyum,  Demir, Çinko,  Mangan, Bakır, Bor)

-Yaprak Örneklerinde Toplam Ağır Metal Analizleri: (Kurşun, Nikel, Kadmiyum, Kobalt, Krom)


 

-Meyve Örneklerinde Makro Ve Mikro Analizler: (Toplam Azot,  Fosfor, Potasyum, Kalsiyum,  Magnezyum,  Demir, Çinko,  Mangan, Bakır)

-Meyve Örneklerinde Toplam Ağır Metal Analizleri: (Kurşun, Nikel, Kadmiyum, Kobalt, Krom) ​


 

​-Sulama Suyu kalitesini belirlemeye yönelik su analizleri yapılmaktadır.​


''