Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanlığı


  • Üzüm ve üzüm ürünlerinin besin değerlerinin belirlenmesi,
  • Sofralık üzüm, kuru üzüm, pekmez, üzüm suyu ve geleneksel diğer üzüm ürünlerinde her türlü teknolojik araştırmalarda bulunmak,
  • Kuru üzüm kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Yeni geliştirilen üzüm çeşitleri, klon ve tiplerin teknolojik açıdan uygunluğu ve bileşimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, 


  • Gelişen ürün işleme teknolojileri ve analiz metotlarının üzüm ve üzüm ürünlerinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi,
  • Kuru üzüm, pekmez ve üzüm suyu gibi üzüm ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek konularında çalışmalar yürütür. 
''