Tarihçe

Manisa Bağcılık Araştıma Enstitüsü ; Ege Bölgesi'nde floksera' dan zarar görmüş bağların yeniden tesisi için gerekli olan Amerikan asma fidanlarını üreterek, bölge bağcısına dağıtmak amacıyla 1930 yılında Amerikan asma fidanlığı adıyla kurulmuştur.Bölgeye iyi adapte olacak anaç çeşitlerinin belirlenmesi çalışmaları yanında afinite çalışmalarının da yürütülebilmesi için kurulusun ismi, 1944 yilinda Bağcılık İstasyonu olarak değiştirilmiştir. Daha sonralari; 1968 yılında Bağcılık Enstitüsü, 1971 yılında Zirai Araştırma İstasyonu, 1974 yılında Bağcılık Araştırma İstasyonu ismini alarak fidan üretimi ve araştırma çalışmalarına devam etmiştir. 1979 yılında Bağcılık Araştırma Enstitüsü ismini alarak tüm Türkiye çapında bağcılığın sorunları ile ilgili araştırma, eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiştir.


Bakanlar kurulu tarafından 3 Haziran 2011 tarihinde çıkartılan 639 sayılı kanun hükmünde kararname ile Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ismini almıştır. Son ​olarak 23 Haziran 2015 tarih ve 2015/7706 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Manisa Bağcılık Araştırma Entitüsü ismini alarak  aynı görev ve yetkilerle hizmetine devam etmektedir.


Ayrıca Alaşehir Yeşilyurt kasabasındaki bir alt istasyonumuz da 1985 yılından bu yana faaliyetini sürdürmektedir.

 

​ ''