Yayın Faaliyetleri

          Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1930 yılında, Ege Bölgesi'nde filoksera'dan zarar görmüş bağların yeniden tesisi için gerekli olan Amerikan asma fidanlarını üreterek, bölge bağcısına dağıtmak amacı ile kurulmuştur. Bölgeye iyi adapte olacak anaç çeşitlerinin belirlenmesinin yanı sıra afinite çalışmalarının da yürütülebilmesi için kuruluş, 1944 yılında Bağcılık İstasyonu ismini almıştır. Daha sonra 1968 yılında Bağcılık Enstitüsü, 1971 yılında Zirai Araştırma İstasyonu, 1974 yılında Bağcılık Araştırma İstasyonu ismini alarak fidan üretimi ve araştırma çalışmalarına devam etmiştir. 1979 yılında da Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 2011 yılında Bağcılık Araştırma İstasyonu ve son olarak 2015 yılında yeniden Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ismini alarak; Türkiye çapında bağcılığın sorunları ile ilgili araştırma, eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiştir.

        Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; teknik personel, laboratuvar ve arazi altyapısı ile bağcılık alanında geçmişten bugüne birçok araştırma ve eğitim çalışmalarında yer almış, günümüzde de aktif olarak çalışmaktadır. Kurumumuz üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak projeler yürütmekle birlikte birçok ülkeden gelen yabancı konuklara da ülkemiz adına ev sahipliği yapabilmektedir.

           Bu yayınlarla, yıllar içerisinde teknik personelimiz tarafından yetiştirme tekniği, asma ıslahı ve genetik kaynaklar, gıda teknolojisi, bitki sağlığı ve tarım ekonomisi konularında ulusal, uluslararası kongre, sempozyum ile SCI, hakemli ve hakemsiz bilimsel dergilerde yayınlanmış Türkçe ve İngilizce araştırma makalelerinin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Katalog niteliğinde olan bu kitapçığın bir diğer amacı ise ilgililerin yayın yerleri belirtilen yıllık kurum yayınlarına kolay ulaşılabilmesidir.

      Bu makalelerin bir yayın halinde hazırlanmasında emek veren arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunar, bağcılık alanında çalışan tüm paydaşlara yararlı olmasını dilerim.

 

                                                                                        Akay ÜNAL

                                                                                      Müdür
Bilimsel Makaleler ve Derlemeler 2012.pdf
Bilimsel Makaleler ve Derlemeler 2013.pdf
Bilimsel Makaleler ve Derlemeler 2014.pdf
Bilimsel Makaleler ve Derlemeler 2015.pdf
''