İç Kontrol Sistemi

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;

1.    Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,

2.    Varlık ve kaynaklarının korunmasını,

3.    Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,

4.    Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;

–      organizasyon,

–      yöntem ve süreçle,

      iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İÇ KONTROLÜN ÖZELLİKLERİ

-İç kontrol, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir.

-En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır.

-İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur.

-İç kontrol konusunda tüm çalışanların rol ve sorumluluğu aynı değildir.

-İç kontrol, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir.

-Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.

 İÇ KONTROL NE İŞE YARAR

-İşlemlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlar

-Standartlaşmış süreçler yardımıyla faaliyetlerin ekonomikliğini, verimliliğini ve etkinliğini artırır.

-Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar.

-Mali raporlama sisteminin güvenilirliğini sağlar

-Kararlarda kullanılan verinin doğruluğunu artırır.

-Yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetime kanıt -sağlar.

-Mevzuata uyumu sağlar.

-Periyodik ve süreç kontrolleri sayesinde kanunlara ve diğer düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur.

İÇ KONTROL SİSTEMİ SORUMLUSU

Gökçe İrem YURDASİPER

İÇ KONTROL SİTEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

​-Kontrol Ortamı Ve Faaliyetleri Hazırlanmıştır.

-Anket Çalışmaları İle İyileştirmeye Açık Alanlar Belirlenmiştir.

-Süreç Yönetimi Kurulmuştur.

-Temel Süreçler Sınıflandırılmıştır.

-Süreç Hiyerarşisi Tabloları Hazırlanmıştır.

-Temel Süreç Tanım Formları Oluşturulmuştur.

-Kritik Kontrol Noktaları Belirlenmiştir.

-Müdürlüğümüzün Organizasyon Ve Bölümlerin Organizasyon Şemaları Hazırlanmıştır.

-İş Akış Şemaları Oluşturulmuştur.

-İş Tanımı Ve Gerekleri Belgeleri Hazırlanmıştır.

-Ortak ve Hassas Görevler Belirlenmiştir.

-Risk, Bilgi ve İletişim Bileşenleri Hazırlanmıştır.

zleme Bileşeni Olarak da Sistemin zaman içinde gösterdiği performanslar belirli aralıklarla değerlendirilmektedir.


''