Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı

Sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda; bağcılık faaliyetinde bulunan üreticilerin üretim ve 

gelirlerini artırarak genel yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, bağcılık sektöründe sosyal ve 

ekonomik getirileri gerçeklere uygun şekilde ortaya koyacak bölgesel ve ülkesel düzeyde sosyal 

ve ekonomik araştırmalar yapılmaktadır.


 


Bu çerçevede Tarım Ekonomisi Bölümü;


 • Bağcılık konusunda ulusal ve uluslararası istatistiksel veri tabanının oluşturulması,
 • Türkiye'nin AB ne uyum sürecinde bağcılıkla ilgili politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Üreticilerin ve sektörün sosyoekonomik analizleri,
 • Bağcılıkta üretim ve yatırım maliyetleri ile karlılık analizleri,
 • Sürdürülebilir üretim modellerinin ekonomik analizleri,
 • Bağcılığın ekonomisi, iç ve dış pazarlardaki rekabet analizleri,
 • Üzüm ve üzümden elde edilen ürünlere yönelik yeni pazar ve pazarlama tekniklerine yönelik araştırmalar,
 • Çiftlik sistemleri araştırmaları yapmak, bu çerçevede üretim sistemlerinde araştırıcı ve çiftçi verimleri arasındaki farklılıkları belirlemek,
 • Araştırma sonuçlarının üretime aktarılmasında araştırıcı/yayımcı/üretici birlikteliğini içeren araştırmalar yürütmek,
 • Girdi kullanımı ve etkinliğini belirlemek,
 • Teşhis sörveyleri ile yeni araştırma konularını belirlemek,
 • Sonuçlandırılan projelerin hedef kitleye/bölgeye ulaşımı ve yaptığı etkinin araştırılması konularında araştırma ve araştırma altyapı çalışmalarını yürütür.


''