Bitki Sağlığı Bölüm Başkanlığı

  • Bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında proje çalışmaları,
  • Projelerden elde edilen sonuçlar uygulama kuruluşları aracılığıyla pratiğe aktarılmaktadır.
  • Bağlarda sorun olan hastalık ve zararlıların tespiti ile tanılanması,
  • Zirai mücadelede etkinliği arttıracak erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, ​


  • Zirai mücadele konularında seminer, sunu v.b. eğitim faaliyetleri,
  • Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında biyolojik etkinlik denemelerini denetlemek,
  • Kurum bağları için zirai mücadele programı oluşturulup yönetilmesi. ​


''