Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı

 • ​​Bağ bölgelerinde anaç adaptasyon ve afinite,
 • Farklı üzüm çeşitlerine uyabilecek budama ve terbiye şekilleri,
 • Sofralık amaçlı yetiştirilen üzüm çeşitlerinde kültürel uygulamalar,
 • Bağlar ve anaçlıklarda farklı sulama yöntemleri,
 • Anaçlık ve bağlarda kullanılacak gübre dozları,
 • Fidan üretiminde değişen üretim teknikleri,
 • Sofralık üzümlerin depolanma koşulları,
 • Diğer disiplin dallarıyla ortaklaşa yapılan çalışmalara destek verilmesi,
 • Bağlarda göz verimliliği ve rekolte değerlerinin saptanması
 • Uzaktan algılama yoluyla bağ alanlarının belirlenmesi,
 • Teknik eleman ile üreticilere teorik ve pratik eğitimler verilmesi,
 • Gübre ile anaç önerilerine yöneliktoprak analizi ve yorumu,
 • Yaprak ve su örneklerinin tahlili ile değerlendirilmesi,,
 • Teknolojik açıdan yeniliklerin takip edilerek bağcılığın yönlendirilmesi,
 • Bağların mevcut ya da ileride oluşabilecek sorunlarının belirlenip çözümler üretilmesi,
 • Üreticiler tarafından bireysel başvuru yapılarak iletilen sorunlarının yerinde görülmek suretiyle çözüm önerilerinde bulunulması, konularında çalışmalar yapılmaktadır.


''