Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etik Davranış Kuralları

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • Kanunlar önünde dürüstlük ve eşitlik esastır.
 • Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
 • Karşılıklı saygı ve güven esastır.
 • Kanunların izin verdiği ölçüde özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
 • Çalışanların motivasyonu önemlidir.
 • Yapılan işlerle ilgili kanuni ölçüler dahilinde hesap vermekten kaçınılmaz.
 • Verimli, sağlıklı ve keyifli çalışma ortamları sağlanır.
 • Sosyal faaliyetlere önem verilir.
 • Çalışma şartları ile ilgili olası memnuniyetsizlikler, fikir alışverişi yapılarak ortaklaşa çözüme kavuşturulur.
 • Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
 • Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.​

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 • Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
 • Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
 • Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
 • Başarılı çalışmalar takdir edilir.
 • Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
 • Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
 • Çalışanlar niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uygun ortam işverence sağlanır.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
 • Mesai kavramına azami özen gösterilir.
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
 • Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
 • Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
 • Çalışanlar gerektiğinde en üst kademeye ulaşabilir.
 • Çalışanlara ön yargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
 • Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 • Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
 • Motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılır.
 • Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
 • Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
 • Tüm personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.​
''