Haber Arşivi

Başlangıç Tarihi
Takvimden tarih seçin.
Bitiş Tarihi
Takvimden tarih seçin.

Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı tarafından 5-7 Aralık 2018 tarihleri arasında Merkezimizde  "Nitrat Direktifi iyi Tarım Uygulamaları Kodu" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim, İl Müdürlüklerinde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat...

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin (GÜBRETAŞ) düzenlediği bilgilendirme toplantısı 4 Aralık 2018 tarihinde Merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel değerlendirme ve bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya Tarım Kredi Kooperatifi İzmir Bölge Birliği ve GÜBRETAŞ personellerinden oluşan 40 ziraat ...

"Ege ve Marmara Bölgesi Bitki Sağlığı 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı" 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Bitki sağlığı ve karantina faaliyetlerinin görüşülmesi ile 2019 yılı program ve prensiplerinin belirlenmesi amacıyla tüm tarafların katılımı ile ...

GEF-FAO-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TAGEM ortaklığı ile yürütülen "Orta Asya ve Türkiye'de Tuzdan ve Kuraklıktan Etkilenen Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM II)" kapsamında düzenlenen "Sera Gazı Azaltımının Ex-Ante Karbon Dengesi Aracının Ku...

7. Uluslararası Organik Tarım Eğitimi 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Bangladeş, Cezayir, Güney Afrika, Hindistan, Kazakistan, Pakistan, Özbekistan ve Sudan'dan gelen 19 katılımcı ile Merkezimizde gerçekleşmiştir.Eğitim boyunca Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Bağcılık Araştı...

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 yılı Bölge Grup Toplantısı" 13-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Denizli İl Müdürlüklerinin koordinasyon, bitkisel üre...

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Çalışmaları çerçevesinde düzenlenen "3. İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkileri Çalıştayı" 5-7 Kasım 2018 tarihleri arasında Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.Çalıştayın açılışı TAGEM ...

Müdürlüğümüzde 15- 19 Ekim 2018 tarihleri arasında "8. Uluslararası Pestisitlerin Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Alternatif Yöntemler" Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime Kosova, Pakistan, Cezayir, İran, Mısır ve Sudan olmak üzere 6 ülkeden toplam 15 kişi katılmıştır.Eğitim boyunca Bornova...

​Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Eğitimi" 2-4 Ekim 2018 tarihleri arasında Merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 39 ilden 64 konu uzmanı ve teknik personel katılmıştır. Eğitim boyunca yetiştiricilik mevzuatı, desteklemeler, su ü...

Müdürlüğümüzde 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında "4. Uluslararası Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma" eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime Sudan, Hindistan, Iran, Azerbaycan ve Pakistan'dan toplam 11 kişi katılmıştır.Eğitim boyunca programda yer alan konularla ilgili, Adnan Menderes Ün...

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin düzenlediği "Tarım Kredi Kooperatifleri Aday Personel Eğitimi" 84 kişinin katılımı ile 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.Eğitim boyunca mevzuat, işleyiş ve yapısal konular hakkında bilgi verildikten sonra ada...

9. Uluslararası Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Eğitimi 09-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Iran, Sudan, Tunus, Hindistan ve Bulgaristan'dan gelen 9 katılımcı ile Merkezimizde gerçekleşmiştir.Eğitim boyunca Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ...

​Merkezimizde yürütülen Yüzeyaltı Damla Sulama Sisteminin Pamuk ve Mısırda Kullanımının Yayımı Projesi kapsamında 5 Temmuz 2018 tarihinde Merkezimizde Tarla Günü gerçekleştirilmiştir. Programa Menemen Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Menemen İlçe Müdürlüğü teknik person...

Müdürlüğümüzde 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında "5.Uluslararası Gıda Güvenilirliği ve Gıda Katkı Maddeleri"  eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime Sudan, Pakistan, Irak, Mısır ve İran olmak üzere 5 ülkeden toplam 14 kişi katılmıştır.Eğitim boyunca programdaki konular ile ilgili Ege Üni...

TAGEM ve Strateji Geliştirme Başkanlığının (SGB) organize ettiği "Çoklu Değişkenlerle Projeksiyon Oluşturmaya Yönelik İleri İstatistik Eğitimi" 19-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Tarım ürünleri ve tarımın alt sektörlerine yönelik gelecek eğilimlerin or...

​"Hayvancılık Desteklerinin Besi Sığırcılığı İşletmeleri Üzerindeki Etkileri" Ülkesel Proje Toplantısı 4 Mayıs 2018 tarihinde Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.Proje toplantısına TAGEM Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı, çeşitli araştırma enstitülerinden, Et ve Süt Kurumundan...

​"Türkiye'de Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması" Ülkesel Proje Toplantısı 3 Mayıs 2018 tarihinde Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.2018 yılında başlayan ve Merkezimiz tarafından yürütülen proje toplantısına TAGEM Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığ...

"Türkiye'de Çiftçilerin Toprak Analizine Dayalı Gübre Kullanım Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Toprak Analiz Desteğine Esas Önerilerin Geliştirilmesi" Ülkesel Proje Toplantısı 3 Mayıs 2018 tarihinde Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.2018 yılında başlayan ve Merkezimiz tarafından yürüt...

Merkezimizde yürütülmüş ve yayım projesi olarak hayata geçirilecek olan Yüzeyaltı Damla Sulama Sisteminin Pamuk ve Mısırda Kullanımının Yayımı Projesi için 28 Mart 2018 tarihinde Merkezimizde bir açılış Paneli gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayın...

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Tohumculuk Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında bakanlık ve sektör temsilcilerinden oluşan 140 kişinin katılımı ile Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.Toplantı kapsa...

İlk 1       Son 

E-HİZMETLER

YUKARI