Kalite Yönetim Sistemi

Müşterinin ve çalışanların var olan ve de gelecekteki beklentilerinin tam ve ekonomik olarak, zamanında karşılanması için çalışanların katılımı ile tüm faaliyetlerin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini öngören bir yönetim anlayışı ile kurulmuştur.

Kalite Politikası 
Öncü, Özgün, Problem Çözme Odaklı, Kaliteli Hizmet…
Ülkemize ve tarıma kalıcı hizmetler vermek amacıyla, faaliyet gösterdiğimiz tarım sektöründe Ar-Ge ve Eğitim çalışmalarında öncü, özgün, problem çözme odaklı ve kaliteyi hizmetlerimizin, kurum kültürümüzün vazgeçilmez öğesi olarak kabul ederek; ​
Gerçekleştirdiğimiz her hizmette iş gücü, para, zaman ve malzeme dahil tüm kaynakların, kurum hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, teknolojik yenilikleri yakından takip ederek uygulamak, problemleri çözmeye yönelik unsurların ön planda olduğu çevreci yaklaşımı benimsemek, sektöründe güvenilir, saygın, iç ve dış müşteri odaklı perspektifle, faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, hizmetlerimizin ve kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişmesinin temeli olan alt yapımızın ve personelimizin gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak olarak benimsenmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi ile Ulaşılacak Hedefler

  • Sistemin bütün çalışanlar tarafından bilinmesi ve kolayca anlaşılması,
  • Sistemin gerçek hayatta çalışması ve sürekli olarak iyileştirilmesi,
  • Sistemin öncelikle dış müşterinin, daha sonra da kurum içindeki bölümlerin veya kişilerin tek tek ihtiyaçlarına odaklanması,
  • Sistemin, kusurların ortaya çıktıktan sonra tespitini değil, ortaya çıkmadan önlenmesi (Kalite güvencesi/sürekli iyileştirme)
    amaçlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde, TS-ISO-EN 9001:2000 (ISO 9001:2000) Kalite Yönetim Standardının şartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kurulmuş olup dokümantasyon çalışmaları devam etmektedir. Merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi, birbirlerine geri besleme veren, katma değer yaratan ve birbirleri ile ilişkili süreçler ile uygulamaları kontrol eden ve iyileştiren prosedürler üzerine kurulmuştur.

''