Bitki Besleme ve Toprak

​Bölümde, toprakların üretim potansiyelini arttırmak ve sürdürülebilir toprak yönetim uygulamaları geliştirmek amacıyla araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Toprakların verimlilik potansiyelinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik laboratuvar analizleri ve bitki besin maddesi önerileri ile gübrelerin verim üzerine etkinliğini artırmak ve kimyasal gübre tüketiminde tasarrufa gitmek amacıyla mikroorganizmaların potansiyellerini belirlemek bölümün temel faaliyetlerindendir. Topraklardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmayı engelleyen tarımsal uygulamalar, kirlilik parametrelerinin belirlenmesi ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar ile talep doğrultusunda toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre tavsiyesinde bulunmak bölüm tarafından yürütülen faaliyetler arasındadır. 

Araştırma Konuları :

• Tarım ürünlerinin gübreleme teknikleri ve besin maddesi ihtiyaçlarının belirlenmesi

• Toprak-Bitki-İklim verilerini kullanarak bitki besin maddeleri yönetimi

• Yerel kaynaklar kullanılarak organik ve inorganik gübre materyallerinin geliştirilmesi

• Topraktaki bitki besin elementlerini yarayışlı hale getiren mikrobiyal gübrelerin geliştirilmesi

• Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi

• Aşırı ve yanlış gübre kullanımının ve çeşitli kaynaklardan gelen potansiyel toksik elementlerin toprak kirliliği ve bitki gelişimine etkilerinin belirlenmesi

• Alternatif tarım sistemlerinin (hassas tarım, entegre tarım, organik tarım, topraksız tarım vb.) uygulanması ve geliştirilmesi

• Atık ve artıkların toprak ve ürün kalitesini bozmadan tarımda kullanılabilirliğinin belirlenmesi

• Toprak ve arazi kullanımına ilişkin sınıflandırmalar ve araştırmalar yapılması.

Bölüm Personeli

Adı SoyadıGörevi​E-postaTelefon
​Kürşat ÜNERZiraat Yüksek Mühendisi (Bölüm Başkanı)kursat.uner@tarimorman.gov.tr225
Ülfet ERDALZiraat Yüksek Mühendisiulfet.erdal@tarimorman.gov.tr
Nuri CANDAN​​​​​Ziraat Yüksek Mühendisinuri.candan@tarimorman.gov.tr231
Vural KARAGÜL​​Ziraat Yüksek Mühendisivural.karagul@tarimorman.gov.tr232
​Nurten ŞENOCAK​​​Kimya Mühendisinurten.senocak@tarimorman.gov.tr228


''