Eğitim ve Yayım

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün eğitim ile ilgili çalışmaları ağırlıklı olarak uluslararası düzeyde gerçekleşmektedir. Ulusal düzeydeki eğitim çalışmaları Merkezdeki konu uzmanlarının daha çok Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelinin hizmetiçi eğitimleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca özel ve resmi kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen eğitim talepleri de değerlendirilmektedir.

Uluslararası düzeyde planlanan eğitimlerde Bakanlığımız birimlerinin, özellikle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve bağlı araştırma enstitülerinin çalışma konularındaki bilgi birikimi ve deneyimlerinin öncelikle hedef ülkelere aktarılması amaçlanmaktadır.

Merkezimiz oluşturulan eğitim programları dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimlere ev sahipliği, eğitim organizasyonu ve ortak düzenlenecek eğitimler gibi işbirliklerine açık olup bu kapsamda da faaliyetler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Merkezimiz, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Türkiye'de bulunan Orta Asya Alt Bölge Ofisi ile yakın işbirliği içerisindedir.

Müdürlüğümüzde Uluslararası eğitimlerle ilgili bölge koordinatörlükleri oluşturulmuştur. Bu koordinatörlükler:

  • Afrika Ülkeleri Koordinatörlüğü
  • Orta Asya ve Uzakdoğu Ülkeleri Koordinatörlüğü
  • Avrasya ve Balkan Ülkeleri Koordinatörlüğü
  • Orta ve Yakındoğu Ülkeleri Koordinatörlüğü'dür.
 Bölüm Personeli
Adı SoyadıGörevi​E-posta
Telefon
Dr.Funda KIDOĞLUZiraat Yüksek Mühendisi (Bölüm Başkanı)funda.kidoglu@tarimorman.gov.tr330
İlhami Levent DAĞDELENİngilizce Tercüman levent.dagdelen@tarimorman.gov.tr324
Seda GÜLERYÜZ​
Fransızca Tercümanseda.guleryuz@tarimorman.gov.tr332

''