Tarihsel Gelişim

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin ilk kuruluş süreci 22 Aralık 1994 tarih 22149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 94/6291 Sayı ve 22/11/1994 tarihli Bakanlar Kurulu' nun kararıyla başlamıştır. Merkezimiz 9 Eylül 1996 tarihinde İzmir, Menemen’ de Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi adıyla resmen hizmete açılmıştır.

Merkezimiz, tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, doğal ve genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve bu eğitimin gerektirdiği araştırmaları yapmak amacı ile Bakanlar Kurulunun 21.01.2009 tarihli 2009/14606 sayılı kararının 11.02.2009 tarih ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürülmüştür.

03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile varlığı sona erdirilen MenemenToprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de kurumumuza bağlanmıştır.

Merkezimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır.

''