Ulusal

Devam Eden Projeler

Yüzeyaltı Damla Sulama Sisteminin Pamuk ve Mısırda Kullanımının Yayımı Projesi
Damla Sulama ve Yüzey Altı Damla Sulama ile Sulanan Satsuma Çeşidi Mandalinada Sulama Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Verim ile Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Bazı Kimyasal Sıvı Gübrelerin Tuzlu Topraklarda, Toprak Islahına ve Dane Mısır Verimine Etkisinin Araştırılması
Türkiye Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması
Türkiye'de Çiftçilerin Toprak Analizine Dayalı Gübre Kullanım Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Toprak Analiz Desteğine Esas Önerilerin Geliştirilmesi
Damla Sulama Desteklemelerinin Etki Analizi, Denizli-İzmir-Manisa İlleri Örneği
Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin, Verim ve Toprağın Bazı Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Menemen Koşullarında Yüzeyaltı Damla Sulama ile Sulanan Domatesin Sulama Programının Oluşturulması
Ege Bölgesi ikinci ürün soya tarımında farklı sulama yöntemlerinde kısıtlı sulamanın soyanın verim, kalite ve su kullanım randımanı üzerine etkilerinin belirlenmesi
Türkiye'de Besi Sığırcılığında Olası Desteklerin Kırmızı Et Üretimine Etkilerinin Araştırılması, Ege Bölgesi (Ülkesel Proje)
TR33 Bölgesinde Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi (Ülkesel Proje)

Manisa Bölgesinde Kurulan Damla Sulama Sistemlerinin Performanslarının Belirlenmesi (Türkiye'de Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Performanslarının Belirlenmesi)

Yüzeyaltı Damla Sulama ile Sulanan Yoncanın Su Tüketimin Belirlenmesi (Ülkesel Proje: Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının Oluşturulması)

Ulusal Ürün İzleme ve Verim Tahmini Projesi, Menemen Ovası'nda Mısır Bitkisinde Verim Tahmini ve Ürün İzleme
Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin, CO2 Emisyonu ile Toprağın Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Tarla Düzeyinde  Toprak   Verimlilik Değişkenliğine Göre Uygulama   Zonlarının Belirlenmesi,  Menemen Örneği
Zeytin Yetiştiriciliğinde Yarı Dairesel Kaş Tipi Mikrohavza Su Hasadı Tekniği ile Toprak Su Tutma Kapasitesini İyileştirici Uygulamalar
Rüzgâr Erozyonu Etkisindeki Manisa Akselendi Ovasında Arazi Bozulumunun Değişimi, Etkileri ve Çevresel Değerlendirilmesi
İklimsel Dalgalanmaların İzmir Kemalpaşa Yöresinde Yetiştirilen Zeytin Ağaçlarına Etkilerinin Dendroklimatolojik Olarak Belirlenmesi
Kocadere Havzasında Toprak Neminin Havza Ölçeğinde Zamansal ve Mekânsal Değişiminin Belirlenmesi ve Kuraklık Analizi
İzmir, Manisa, Denizli İllerinde Bağların Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi ve Bor Gübrelemesinin Bağlarda Verim Üzerine Etkisinin Araştırılması
Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Üretimine Yönelik Münavebe Sistemlerinin Karşılaştırılması
İzmir, Manisa ve Aydın İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
​​

Sonuçlanan Projeler

Fertigasyon Yöntemiyle Uygulanacak Azot ve Fosforun, Salçalık Biberin Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi (2013-2015)
Arıtılmış Atık Suların Farklı Sulama Yöntemleriyle Biber ve Marulun Sulanmasında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi (2013-2015)
İzmir Koşullarında TKİ-Hümas ve Azaltılmış Gübre Seviyelerinin Patatesin Verim ve Kalite Öze​llikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (2013-2015)
Menemen Ovasında Farklı Sulama Programlarının II. Ürün Mısır Bitkisinin Verim ve Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Ceres-Maize Bitki Büyüme Modeli ile Test Edilmesi (2013-2015)
Yüzeyaltı Damla Sulama ile Sulanan Pamuk ve Mısırın Sulama Programının Oluşturulması (2011-2015)
İzmir Ve Manisa İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (2011-2014)
Evsel Kaynaklı Arıtılmış Suların Bazı Toprak ve Bitki Özellikleri Üzerine Etkileri (2010-2013)
Kocadere Havzasında RUSLE ile Potansiyel Toprak Erozyonunun Belirlenmesi ve Toprak Korunumunun Planlanması (2005-2013)​​​
Menemen Sol Sahil Sulama Alanında Taban Suyunun Zamansal Ve Mekânsal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi (2010-2013)
Balıkesir-Bigadiç Kocadere Havzası Yağış ve Akımlarının Araştırılması​ (1987-2012)
Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo - Ekonomik Açıdan İncelenmesi (İzmir İli Örneği)​       (2009-2012)
UA ve CBS Teknikleri Yardımıyla İzmir İli Torbalı ve Kemalpaşa İlçeleri Örnek Alanında Arazi Bozulmasının Zamansal ve Konumsal Değişiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (2005-2011)
Turgutlu, Ahmetli ve Salihli Ovaları Tarım Arazilerinin Potansiyel Toksik Element ve Bitki Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi​ (2008-2011)
Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alanlarda Bitki Materyali Olarak Kullanılan Vetiveria zizanoides ve Phragmites australis’in Evsel Atık Suların Arıtılmasında Etkinliğinin Saptanması (2005-2011)
​​

''