İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kanunla, kurumumuzda geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan standart ve yöntemlerden yararlanılarak iç kontrol sisteminin oluşturulması öngörülmüştür.

İç kontrolle,  belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde devamlılık, belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için güvence yaratan, risk esasına dayalı, mali ve mali olmayan tüm işleri kapsayan, sadece yazılı dokümanlara dayanmayan güçlü ve pozitif bir ortam yaratan bir anlayış hedeflenmektedir.

Bakanlığın amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan organizasyon, yöntem ve süreçlerle, iç denetim ile mali ve diğer kontrolleri içinde barındıracak şekilde eylem planları ile izlenebilirlik sağlanmıştır.

Merkezimizde İç Kontrol Sistemi oluşturularak aşağıdaki faaliyetler sistem kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 • Kontrol Ortamı Bileşenleri Hazırlanmıştır.
 • Süreç Yönetimi Kurulmuştur.
 • Temel Süreçleri Sınıflandırılmıştır.
 • Süreç Hiyerarşisi Tabloları Hazırlanmıştır.
 • Temel Süreç Tanım Formları Oluşturulmuştur.
 • UTAEM Organizasyon, Bölüm Organizasyon Şemaları Hazırlanmıştır.
 • İş Akış Şemaları Oluşturulmuştur.
 • İş Tanımı Ve Gerekleri Belgeleri Hazırlanmıştır.
 • Çalışan Özellikleri Oluşturulmuştur.
 • İyileştirmeye Açık Alanlar Saptanmıştır.
 • Anket Çalışmaları İle Kurum İhtiyaçları Ortaya Çıkarılmıştır.
 • Ve Eylem Planı İle İzlenebilirliği Sağlanmıştır. 

   
''