Tarım Ekonomisi

Bölümde, tarımın su ve toprak alt sektöründeki yatırım projelerinin bölgesel ve ülkesel düzeyde ekonomik getirileri için gerekli kriterleri belirlemek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Yatırım öncesi ve sonrası yapılacak ekonomik analizler yoluyla tarımsal araştırma ve geliştirme projelerine veri sağlanması, tarımsal yatırım projeleri için üreticiler açısından kabul edilebilir, uygulamacılar açısından ise kolay kullanılabilir yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tarımsal yatırım projelerinin planlanan üretim düzeyine ulaşabilmesi için gerekli girdi/ürün maliyetlerinin belirlenmesini sağlamak, tarımsal yatırım projelerinin planlama, uygulama ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve yeni teknolojilerin benimsenmesi yoluyla kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam düzeyini arttırmayı amaçlayan araştırma çalışmaları yapmak bölümün görevleri olarak özetlenebilir.

Araştırma Konuları :

• Toprak ve Su kaynakları geliştirme projelerinin bölgesel etkilerinin ekonomik analizi

• Devlete ait toprak ve su yatırımlarının kullanıcılara transferini sağlayacak ekonomik bir çerçevenin geliştirilmesi ile örgütsel ve üretici açısından kabul edilebilirlik kriterlerinin ortaya konulması,

• Tarım ürünlerinin üretim girdi ve maliyetlerinin saptanması ve maliyetlerin minimizasyonu,

• Miras yoluyla arazilerin parçalanarak aşırı küçülmelerinin önlenmesi için optimum parsel büyüklüğü çalışmaları,

• Yeni teknolojilerin adaptasyonunda sosyo-ekonomik sınırlamaları tespit etmek ve teknolojilerin kullanıcılar tarafından benimsenmesini kolaylaştırmak,

• Havza rehabilitasyonu ve toprak muhafaza uygulamalarında çiftçi davranışları ile ilgili sosyo-ekonomik çalışmalar,

• Sulama alanlarında sulama etkinliğini artıran tekniklerin adaptasyonunda çiftçi davranışları ile ilgili sosyo-ekonomik çalışmalar,

• Destekleme ve pazarlama politikalarının toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğindeki rolü,

• Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kırsal alanda göç sorunu,

• Üretici örgütlenmelerinin kırsal kalkınmadaki işlevleri ve etkinlikleri ile ilgili araştırmalar,

• Toprak ve su kaynaklarının korunumu ile çevre politikalarının oluşturulmasına yönelik, Avrupa Birliği ile uyumlu veri seti oluşturulması,

• İklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin araştırılması.

Bölüm Personeli

Adı Soyadı​Görevi
E-posta
Telefon
Faruk METİNOĞLU​Ziraat Yüksek Mühendisi (Bölüm Başkanı)faruk.metinoglu@tarimorman.gov.tr326
Dr. Zerrin ÇELİKZiraat Yüksek Mühendisizerrin.celik@tarimorman.gov.tr329​
İlkay ÖZDEMİR​​​​​
Ziraat Yüksek Mühendisiilkay.ozdemir@tarimorman.gov.tr322
Zübeyde ALBAYRAM DOĞAN​​Ziraat Yüksek Mühendisizubeydealbayram.dogan@tarimorman.gov.tr318


''