Laboratuvar

Analiz Listesi

Toprak Verimliliği Analizleri

Toprak verimliliği, toprağın temel bitki besinlerini, bitki gelişmesini sürdürmeye yeterli miktar ve uygun oranlarda sağlama kabiliyetidir. Yetiştirilecek bitkinin ihtiyacı doğrultusunda ve yetiştirme ortamına uygun, doğru bir gübreleme programı yaparak, sürdürülebilir bir verimlilik sağlamak için ekim ve dikim öncesinde toprak verimlilik analizlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Merkezimizde, toprak verimlilik analiz sonuçlarına göre, yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmaktadır. Analizler için gereken örnek miktarı 2 kg' dır. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları                                  Analiz Başvuru Formu

Toprak Verimlilik AnalizleriAnaliz Metodu 

2018 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

İşba(%)Tüzüner, 199035,40
Total Tuz(%)Tüzüner, 199035,40
pH (su ile doymuş toprakta)Tüzüner, 199035,40
Toprakta bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5 kg/da)

Olsen Metodu – Tüzünr, 1990

Bingam Metodu – Kaçar, 2009

60,18
Toprakta bitkiye yarayışlı potasyum (K2O kg/da)Tüzüner, 199060,18
Kireç (% CaCO3)Scheibler Kalsimetresi32,45
Organik Madde(%)Walkley-Black Yöntemi59,00
Total Azot (% N)Mikro Kjeldahl  Yöntemi120,36
Total Azot (% N)Dumas Metodu142,78
Alınabilir Mikroelementler (Fe,Cu.Zn,Mn) (ppm)DTPA Ekstraksiyonu / ICP-OES

108,56

(ilave her element için 33,04 TL)

Alınabilir Bor (B)Sıcak su ekstraksiyonu99,12

Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 1)

(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik madde)

79,06

Standart Toprak Verimlilik Analizi (Paket 2)

(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik madde)

114,46

Toprak Verimlilik Analizi (Paket 3)

(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Organik madde)

184,08

Toprak Verimlilik Analizi (Paket 4)

(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Bakır, Mangan, Çinko).

211,22
Toplam Ağır Metal AnaliziMikrodalgada Yaş yakma /ICP OES Yöntemi

128,62

(ilave her element için 33,04 TL)

Ağır Metal Okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)ICP OES80,24
​Mikrodalga Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama
CEM/ Mars 6 / Kaçar ve İnal, 2008113,87

* Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalıdır.

Toprak Fiziği Analizleri

UTAEM Laboratuvarı, toprağın fiziksel özelliklerini tanımak ve bunların toprak verimliliği, sulama ve arazi ıslahı ile ilgili ilişkilerini saptayarak, ürün yetiştirmede ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta Merkezimiz araştırma projeleri olmak üzere çiftçiler, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. Fiziksel toprak analizleri için 2 kg toprak örneği yeterlidir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları                                  Analiz Başvuru Formu                      

Toprak Fiziği AnalizleriAnaliz Metodu 

2018 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

Standart Toprak Fiziği Analizleri (Paket 5)

Bünye(Bouyoucus), Tarla Kapasitesi, Solma Noktası ve Hacim Ağırlığı

Tüzüner, 1990198,24
Rutubet (%)Tüzüner, 199035,40
Bünye (% kum, % kil, % silt)Bouyoucus Metodu-Tüzüner, 199063,72
Tarla Kapasitesi(%)Tüzüner, 199063,72
Solma Noktası (%)Tüzüner, 199063,72
Hacim Ağırlığı (gr/cm3)Tüzüner, 199046,02
Özgül Ağırlık (gr/cm3)Tüzüner, 199046,02
Toplam Gözenek Hacmi (Porozite) (%)Tüzüner, 199046,02
Hidrolik İletkenlik (cm/h)Tüzüner, 199047,79
Strüktür StabilitesiTüzüner, 199076,11

Toprakta Tuzluluk-Alkalilik Analizleri

Toprak verimliliğinin kısmen veya tamamıyla kaybolmasına yol açan önemli faktörlerden birkaçı toprak tuzluluğu, sodyum ve bor miktarının fazlalığıdır. Bunların toprakta yüksek konsantrasyonlarda birikmesi halinde gerek bitkilere yaptıkları toksik etkiler gerekse toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında meydana getirdikleri değişiklikler nedeniyle kültür bitkilerinin tarımını engelleyen olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu etkilerin ortadan kaldırılması, topraklara ilişkin tuzluluk-alkalilik analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilerek yorumlanması ile sağlanabilir. Başta araştırma projelerine ait analizler olmak üzere çiftçilere, diğer resmi kurumlara, özel kuruluşlara ait analizler yapılmaktadır. Tuzluluk alkalilik analizleri için 2 kg toprak örneği yeterlidir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları :                 Analiz Başvuru Formu 

Tuzluluk-Alkalilik AnalizleriAnaliz Metodu

2018 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

% Saturasyon ​Tüzüner, 199035,40
% Toplam Tuz (Su ile doymuş toprakta) ​Tüzüner, 199035,40
Elektrikse İletkenlik (dS/m) (Ekstraktta) ​

Richards, 1954

Tüzüner, 1990

35,40
pH (su ile doymuş toprakta) ​

Richards, 1954

Tüzüner, 1990

35,40
pH (ekstraktta) ​

Richards, 1954

Tüzüner, 1990

35,40
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar (me/lt) ​ ​ ​ ​Kalsiyum (Ca)

Richards, 1954

Tüzüner, 1990

​ ​ ​ ​
60,18
Magnezyum (Mg)63,72
Kalsiyum+Magnezyum(Ca+Mg)44,84
Sodyum (Na)60,18
Potasyum (K)60,18
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar  (me/lt) ​ ​ ​Karbonat (CO3)

Richards, 1954

Tüzüner, 1990

​ ​ ​
60,18
Bikarbonat (HCO3)60,18
Klorür (CI)60,18
Sülfat (SO4)63,72
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) ​

Amonyum Asetat Yöntemi/Kaçar, 2009

Tüzüner, 1990/ ICP-OES

274,94
Katyon Değişim Kapasitesi (K.D.K.) (me/100 gr) ​Tüzüner, 1990107,38
Değişebilir Katyonlar (me/100 gr) ​ ​ ​ ​Sodyum (Na)

Amonyum Asetat Yöntemi/Kaçar, 2009

Richards, 1954 / Tüzüner, 1990

​ ​ ​ ​
107,38
Potasyum (K)99,12
Kalsiyum (Ca)80,24
Magnezyum(Mg)79,06
Kalsiyum+Magnezyum (Ca+Mg)82,60
Bor (ppm) ​Tüzüner, 199099,12

Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi

Saturasyon, pH, EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, Değişebilir Katyonlar, Değişebilir Na

 518,02

* Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalıdır. 

Bitki Analizleri

Bitki yaprak analizleri için en az 100-200 adet yaprak örneği alınmalıdır. Başta Merkezimiz araştırma projeleri olmak üzere çiftçiler, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır.

Yapılan Analizler ve Fiyatları                        Analiz Başvuru Formu             

Bitki AnalizleriAnaliz Metodu

2018 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

Toplam Azot (N)(Kjeldahl)Kaçar ve İnal, 2008116,82
Toplam Azot (N)(Dumas)Kaçar ve İnal, 200892,04
Standart Yaprak Analizi
Toplam Azot (N)
Toplam Fosfor (P)
Toplam Potasyum (K)
Toplam Kalsiyum (Ca)
Toplam Magnezyum (Mg)
Toplam Demir (Fe)
Toplam Bakır (Cu)
Toplam Çinko (Zn)
Toplam Mangan (Mn)
Kaçar ve İnal, 2008

 

162,25

(ilave her element için 29,50 TL)

Toplam Bor (B)Kaçar ve İnal, 200829,50
Toplam Kadmiyum (Cd)Kaçar ve İnal, 200829,50
Toplam Krom (Cr)Kaçar ve İnal, 200829,50
Toplam Kurşun (Pb)Kaçar ve İnal, 200829,50
Toplam Nikel (Ni)Kaçar ve İnal, 200829,50
Toplam Kobalt (Co)Kaçar ve İnal, 200829,50
Nem (%), Yaş Ağırlık (g), Kuru Ağırlık (g)Kaçar ve İnal, 200835,40
Mikrodalga Yakma Sistemi ile Numune HazırlamaCEM/ Mars 6 / Kaçar ve İnal, 2008113,87

* Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalıdır.

Sulama Suyu Analizleri

Sulamada kullanılan su, bağıl olarak az, ancak önemli miktarlarda çözünmüş bileşikleri içerir. Suyun, sulama için elverişlilik durumu içerdiği tuzların cins ve miktarlarına önemli derecede bağlıdır. Su kalitesinin iyi olmadığı durumlarda, çeşitli toprak, bitki yetiştirme sorunları ve kullanılan sulama sistemlerinde sorunlar ortaya çıkabilir. Sulama suyu analizleri için gerekli numune miktarı 1 litredir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları                    Analiz Başvuru Formu 

Sulama Suyu AnalizleriAnaliz Metodu 

2018 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

Elektriksel İletkenlik (dS/m)Richards, 1954 / Tüzüner, 199024,78
pHRichards, 1954 / Tüzüner, 199024,78
Kalsiyum (Ca)ICP-OES, Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Magnezyum (Mg)ICP-OES, Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Toplam Sertlik (Ca + Mg)ICP-OES, Richards, 1954 / Tüzüner, 199046,02
Sodyum (Na)ICP-OES, Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Potasyum (K)ICP-OES, Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Karbonat (CO3Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Bikarbonat (HCO3)Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Klor (Cl)Richards, 1954 / Tüzüner, 199030,09
Sülfat(SO4)Richards, 1954 / Tüzüner, 199053,10
Bor (ppm)ICP OES39,53

İz Elementler-1

Fe, Cu, Zn, Mn

ICP OES

108,56

(ilave her element için 29,50 TL)

İz Elementler-2

Cr, Cd, Co, Pb, Mo

ICP OES

155,76

(ilave her element için 29,50 TL)

Standart Sulama Suyu Analizi

(pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)

                                                162,25

* Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalıdır.

Atık su Analizleri

UTAEM Laboratuvarı, günümüzün en önemli yenilenebilir su kaynaklarından olan arıtılmış atık suların yeniden kullanılabilirliğini ve ürün yetiştirmede ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Atık su analizleri için gerekli numune miktarı 1 litredir. Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) analizi için numuneler alımından en geç 2 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları              Analiz Başvuru Formu ​

Atık Su AnalizleriAnaliz Metodu 2018 Yılı Fiyatı 
(KDV Dahil) (TL)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)EPA 410.4 125,08
Biyolojik Oksijen İhtiyacı(BOİ)TS 4957-1 EN 1899-1125,08
Toplam Azot (mg/L)TS EN ISO 11905-173,16
Nitrat Azotu (mg/L)TS 623150,10
Toplam Fosfor (mg/L)TS EN ISO 687854,28
Toplam Askıda Katı Madde(mg/L)TS 7094 EN 87278,47
Elektriksel İletkenlik (EC)(dS/m)Richards, 1954 / Tüzüner, 199024,78
pHRichards, 1954 / Tüzüner, 199024,78

* Her numune için numuneyi tanımlayan okunaklı etiket olmalıdır.

Nodozite Bakteri Kültürü Üretimi

Bitkiler havanın serbest azotundan doğrudan faydalanamazlar. Baklagil bitkileri havanın serbest azotunu bitkilerin faydalanabileceği şekle dönüştürürler. Bu olay nodül (yumru) olarak adlandırılan özel kök organlarında gerçekleşir. Baklagil bitkilerinde nodül oluşumu meydana gelmeden azot bağlanması gerçekleşmez. Nodül oluşumu toprakta azot bağlayan bakterilerinin varlığına bağlıdır. Eğer ortamda bu bakteriler yok ise dışardan mutlaka ilave edilmesi gerekir. Bakteri aşılaması olarak adlandırılan bu işlem yüksek verim sağlar.

Baklagil bitkilerinin azot bağlama yeteneğini teşvik etmek amacıyla laboratuvar koşullarında hazırlanmış bakteri kültürü ile baklagil tohumlarının bulaştırma işlemi yapılır. Baklagil tohum aşılaması işleminde bakterilerin tohumla yeterince bulaşmasını sağlayacak miktarda nodozite bakteri kültürü kullanılmalıdır. Başarılı bir aşılama işlemi için küçük tohumlu baklagillerde 100 kg tohumluğa 2 kg, iri tohumlu baklagillerde 100 kg tohumluğa 1 kg nodozite bakteri kültürü kullanılması önerilmektedir.

Üretilen Nodozite Bakteri Kültürü Fiyatları      Analiz Başvuru Formu 

Kullanılacak Bitki Türü

2018 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil)

Yonca – Soya – Fiğ – Bakla – Nohut – Fasulye47,20 TL/ kg

*Üretim siparişe göre yapılmaktadır. Teslim süresi 1 aydır.

''