İdari İşler ve Koordinasyon

Müdürlüğümüzde Döner Sermaye İşletmesi bulunmaktadır.

İdari hizmetler aşağıdaki birimler tarafından yürütülmektedir:

-          İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı

-          Mali İşler Bölüm Başkanlığı

-          Destek Hizmetleri Bölüm Başkanlığı

-          Bakım Onarım Hizmetleri Bölüm Başkanlığı

-          Eğitim Yayım Bölüm Başkanlığı

''