Anadolu Dergisi

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce (ETAE) yılda iki kez yayınlanan ANADOLU dergisi, tarım ve biyoloji alanında çalışan bilim adamları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla, orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan araştırma makalelerini veya belirli bir konuda yapılmış çalışmaları yansıtan güncel derlemeleri, Türkçe ve İngilizce olarak kabul etmektedir. ANADOLU yayın esasları çerçevesinde hazırlanan ve A4 formunda 25 sayfayı geçmeyen yazılar üç kopya halinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne yollanmalıdır. Yazarlar, çalışmalarının orijinal olduğunu, başka yerde yayınlanmadığını ve yayın aşamasında başka bir yayın organına yayınlanmak üzere başvuruda bulunulmayacağı belirtmelidirler. Yayın için yapılan müracaatta yazarların Anadolu'ya abone olmaları gerekmektedir. Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri ANADOLU'nun yayın politikası ve bilimsel standartlara uygunluğu bakımından değerlendirip kabul yada reddetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak hakkına sahiptir. Bu gibi değişiklikler, yayının benimsenen bilimsel standartlara uymadığı veya anlaşılması zor, gereksiz tekrarlamalarla dolu olduğu zaman yapılır. Kabul edilen yazılar bilim kurulunda incelenip değerlendirilir ve eleştirilerle birlikte düzeltilmek üzere sahibine gönderilir. Bu gibi yazıların iki ay içinde yayın kuruluna dönmesi gerekir. Bir yazının dergide yar alması, içeriğinin benimsendiği anlamını taşımaz ve bu konuda dergiye herhangi bir sorumluluk yüklemez. Yazıların özüne ait her türlü sorumluluk yazarına aittir. Yazarlara telif hakkı olarak herhangi bir maddi ödeme yapılmaz. Yazar veya yazarlar grubuna telif hakkı olarak 1 adet ayrı basım gönderilir. Daha fazla ayrı basım talebi ücrete tabidir. Yayınla ilgili olarak gerek yazarı veya gerekse hakem kurulları ile elektronik ortamda yapılacak iletişim ile dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı Anadolu yayın kurulları tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu, mümkün olan en kısa sürede yazara bildirilir.
(Abone/yıl)20 TL
(Subscription/year)$12

Abone bedeli olan yıllık 20 TL T.C. Ziraat Bankası Menemen Şubesi 8445877-5001 sayılı hesaba yatırılarak dekontun fotokopisi faks veya posta ile gönderilmelidir. 
Subscription rates: $12 ($US) per year, surface postage and handling included. Enquiries about submission, subscription and advertisements should be forwarded to the following:
ANADOLU directorate of Aegean Agricultural Research Institute.​

ANADOLU (ISSN 1300-0225)'nun İndekslendiği Veri Tabanları

 

ANADOLU aşağıdaki veri tabanları tarafından indekslenmektedir:

ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute is indexed by the following databases:

 

   -TÜBİTAK ULAKBİM - TR Dizin

   -CABI

CAB Abstracts

AgBiotechNet

Agricultural Economics Database

Agricultural Engineering Abstracts

Animal Breeding Abstracts

Animal Science

Crop Physiology Abstracts

Crop Science Database

Dairy Science Abstracts

Environmental Impact

Environmental Science Database

Field Crop Abstracts

Forest Science

Grasslands and Forage Abstracts

Horticultural Science

Horticultural Science Abstracts

Irrigation and Drainage Abstracts

Maize Abstracts

Nutrition and Food Sciences

Ornamental Horticulture

Plant Breeding Abstracts

Plant Genetic Resources Abstracts

Plant Genetics and Breeding Database

Plant Growth Regulator Abstracts

Plant Pathology veya Plant Protection Database

Postharvest News and Information

Potato Abstracts

Poultry Abstracts

Review of Aromatic and Medicinal Plants

Review of Plant Pathology

Rice Abstracts

Rural Development Abstracts

Seed Abstracts

Soil Science Database

Soils and Fertilizers Abstracts

Soybean Abstracts

Veterinary Science Database

Weed Abstracts

Wheat, Barley and Triticale Abstracts

 

 

  ANADOLU'nun yayınlanan sayılarına aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir

  Published articles of ANADOLU could be received from following web sites

 

ETAE (AARI) (http://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)

TÜBİTAK ULAKBİM - TR Dizin (http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/)

DERGİ PARK  (http://dergipark.gov.tr/anadolu)


''