2.7.2018 / Gösterim Sayısı : 256

Çiftçinin Gururu (Farmer’s Pride) Projesinin “Topluluk Gen Bankaları Yönetimi” Çalıştayı

#Topluluk Gen Bankaları Yönetimi Çalıştayı
Enstitümüzün proje ortaklarından biri olduğu Çiftçinin Gururu (Farmer’s Pride) projesi 2. İş Paketinin alt iş paketi “Community Seedbank (CSB) Management (Topluluk Gen Bankaları Yönetimi)” kapsamında planlanan çalıştay 21 Haziran 2018 tarihinde Budapeşte/Macaristan’da gerçekleştirilmiştir. OMKI (Hungarian Research Institute of Organic Agriculture, Macaristan) ev sahipliğinde düzenlenen bu çalıştaya Macaristan Topluluk Tohum Gen Bankaları (Maghaz),  PSR (ProSpecieRara, İsviçre), DSS (Danish Seed Savers Danimarka),  ARCN (ARCHE NOAH, Avusturya) ve enstitümüzü temsilen Müdür Yardımcıs Dr. Gün KIRCALIOĞLU katılmıştır.  Çalıştayda Topluluk Tohum Gen Bankaları Yönetimi ve Katılımcı Bitki Islahı konularında sunumlar gerçekleştirilmiş,  “World Cafe” tekniği ile küçük gruplar halinde Macaristan Topluluk Gen Bankalarının mevcut ve gelecek yıllardaki konumu, güçlü bir network sisteminin önündeki engeller değerlendirilmiştir. Projenin alt iş paketi kapsamında, “Topluluk Tohum Gen Bankaları Yönetim Talimatının” hazırlanması öngörülmektedir.


''