21.2.2018 / Gösterim Sayısı : 610

375 SAYILI KHK'NİN GEÇİCİ 23 VE 24. MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR GEREĞİ KURUMUMUZDA OLUŞTURULAN TESPİT KOMİSYONU KARARI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN KAMUDA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KHK'NİN GEÇİCİ 23 VE 24. MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR gereği kurumumuzda oluşturulan tespit komisyonumuz;

Kurumumuzun 2017 yılında düzenlediği hizmet alımı sözleşmesinin "personel çalıştırılmasına dayalı" olmadığına dolayısıyla kurumumuzda bu kapsamda bir işlem tesis edilmesine yer olmadığına karar vermiştir. İlanen duyurulur.

''