26.7.2017 / Gösterim Sayısı : 2434

Buğday İleri Hat ve Açılan Kademe Materyali Satış Hakkı İlanı

     GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SEMAYE İŞLETMESİ

BUĞDAY İLERİ HAT VE AÇILAN KADEME MATERYALİ SATIŞ HAKKI İLANI

Buğday Bitkisinde Açılan Materyal, Hat ve Çeşitlerin 25 Eylül 2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yapılacak olan satışlarına ait ilan.

1-   SATIŞIN KONUSU VE ŞEKLİ :

a) İleri kademe ekmeklik ve makarnalık hatlar ve F3 kademede açılan materyaller satışa sunulacaktır.

b) Ekmeklik / Makarnalık Buğday İleri Hatlarının ve Islah Materyalinin Firma'ya, 25 Eylül 2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik" ilgili maddelerine göre sözleşme yapılacaktır.

2-   SATIŞIN YAPILMASI

a) Enstitü web sayfasında ilan edilen hatlar için başvurular en geç 07.08.2017 tarihine kadar talep edilen hatları içerecek şekilde, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesine yazılı olarak yapılacaktır.

b) Belirtilen tarihe kadar yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu aynı hat için birden fazla talep olmadığı taktirde talep eden firma satış sözleşmesi yapmak için davet edilecektir.

c) Aynı hatta birden fazla talep olması durumunda ilanın 6. Maddesi uygulanacaktır.

3-   SATIŞA BAŞVURMA ŞARTLARI :

a)  Islah materyalinin satışı, sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından araştırma yapma yetkisi almış tohumculuk kuruluşlarına yapıldığı için ileri kademe hat ve açılan materyal alacak olan firmalardan "Araştırmacı Kuruluş Belgesi" istenmektedir.

b) Firmaya ait geçerli Ticaret Sicil Gazetesi kaydı ve imza sirküsü.

4-   SATIŞA KATILAMAYACAKLAR :

a) Evvelce Enstitü ile herhangi bir konuda sözleşme yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler

b) GTHB'den Araştırmacı Kuruluş Belgesi olmayan kuruluşlar.

5- AÇILAN KADEME MATERYALLERİNİN SATIŞ ŞARTLARI :

TürKombinasyon sayısıKademesiBir Kombinasyondan alınan 25 gr Tohum Bedeli
Ekmeklik Buğday100 AdetF31.000,00 TL
Makarnalık Buğday80 AdetF31.000,00 TL


 


 

6- HATLARIN SATIŞ ŞARTLARI :

Her bir hat sadece bir firmaya satışı yapılacaktır. Aynı hatta birden fazla alıcı olursa satın alınacak hattın tescil olması durumunda Enstitüye ödenecek ıslahçı payı pazarlık usulu ile en fazla veren Firmaya satış yapılacaktır.

TürKademesiHat SayısıMuhammen Islahçı Hakkı Bedeli

Satış Fiyatı

(Bir hat için)

Ekmeklik BuğdayBölge Verim36 Adet% 12.500,00 TL
Makarnalık BuğdayBölge Verim40 Adet% 12.500,00 TL
 


 

7- GENEL HÜKÜMLER :

a) Hazırlanan bu ilanda belirtilmeyen diğer hususlar ile ilgili, 25 Eylül 2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

b) Firma'nın göstereceği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.

c) İşbu şartname 7 maddeden ibaret olup, istekliler şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

Buğday İleri Hat ve Açılan Kademe Materyali detayları için tıklayınız.

Başvuruların Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesine yapılması gerekmektedir.

 

''